Виолета Бончева публикува стихотворения в „Нова асоциална поезия“

В брой 39, септември, 2022 г. на списание „Нова асоциална поезия“, са поместени стихотворения на старозагорската поетеса Виолета Бончева. Редакторът Александър Арнаудов я представя така:

„Сенки, окъпани в пот, поглъщат луната. Отровна змия е парещият живот на прошката. Думите на Виолета Бончева жонглират с огън в ада, който слънцето изсипва всеки ден“.

Прочетете тези красиви и мъдри стихове в цикъла“Мексико сити“:

КАРТИНА
От самолета
Мексико Сити
изглежда като буца захар
пльосната в разтопен шоколад
в чиния от син порцелан
наоколо за разкош
се развява нещо зелено

Поглъщам тази картина
защото подозирам
че после не всичко
ще се случи вкусно
ЕДВА ПЪХТИ  Освалдо Родригес,
направо е увиснал над бездната.
Впил е пръстите си в корена на скалата,
подритва с пробита обувка една отровна змия,
а в другата държи остро мачете.
Върти мачетето Освалдо Родригес,
сече тръстика –
децата си трябва да нахрани
и еднооката Лаура,
която съзря в него
бъдеще.

ЖОНГЛЬОР
Окъпан в пот,
направо на кръстовището,
срещу враждуващия вой на лъскавите возилá,
с корем, залепнал за гръбнака –
жонглира с огън – сам горяща факла
и се покланя за една парица.
Отдавна да се е прострял под гумите,
но те старателно заобикалят
и удължават
парещия му живот.
КОСМАТАТА ЛУНА
напрегна знойните си шипове
и разреса облаците.
Погледна в упор влюбените,
които с изцъклени погледи
я призоваха за свидетел.
След туй им хвърли шепа прах в очите
и те откриха пътя към олтара
ОТВЪТРЕ МИ ДОЙДЕ
да коленича пред кактусите –
живи мъченици
под ада
който слънцето изсипва всеки ден
и да помоля прошка
за кратката ми сянка
върху пясъка.

Електронно списание „Нова асоциална поезия“ е свободна литературна сцена.

Основано през 2017. В края на всеки месец се организира четене, в което вземат участие авторите от актуалния за същия брой. Броевете на списанието се публикуват на всеки два месеца от първо до петнадесето число.

Редакторски екип: Александър Арнаудов, Ана Цанкова, Александър Иванов, Божидар Пангелов, Васил Прасков, Весислава Савова, Ива Спиридонова, Ивона Иванова, Ружа Матеева, Стефан Гончаров

4-5 пъти Виолета Бончева е публикувала стихотворения в „Нова асоциална поезия“.

Далап.бг