38 извънкласни форми на работа се предлагат в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ Стара Загора

Училищното ръководство на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ предлага на учениците си занимания по интереси за учебната 2022/2023г. , които ще се осъществят в гимназията . Всеки може да избере да участва в клуб, който желае. Необходимо е да се попълни и подпише заявление и декларация за информирано съгласие от родител (изпратено е като файл, има го и в ксерокса на първия етаж). Попълнените заявления в срок до 27.09.2022г. Се предават на ръководителя на групата или на класния си ръководител.

В края на учебната година всички клубове участват в традиционния и невероятно атрактивен Панаир на знанието.

Занимания по интереси 2022 – 2023

1. Танцов състав „Мажоретки“ – Росица Иванова

2. Етнографска работилничка – Силвия Петрова

3. Клуб „Млади преводачи“ /11 и 12 кл./ – Мима Петрова

4. Литературен клуб „Книги за всички“ /11 и 12 кл./ – Евгени Черепов

5. Списание „Пътеки“ – Евгени Черепов

6. Вестник РР – Александра Славова

7. Шах и мат – Елена Касърова

8. Литературна работилница на немски език – Мария Комбакова

9. Странознание България и немскоговорящите страни – Румяна Иванова

10. BEST – речи и дебати на английски език – Виолета Стоева

11. FCE – умения по първи сертификат АЕ 9 кл. – Таня Маджарова

12. Cambridge First Certificate of English – B2 за 11 клас – Калина Влайчева

13. „Езикът на младите“ – 8г. – Силвия Дончева

14. „Принцесите на смелото перо“ – Силвия Дончева

15. Listening and Speaking – CAE – 10 кл. – Таня Стаматова

16. Reading and Use of English -– 10 кл. – Таня Стаматова

17. Подготовка за DELF B1 – Алис Курто

18. Устно общуване на френски език – Алис Курто

19. Фотографски клуб – Мария Славчева

20. Културни маршрути – Мария Славчева

21. Ученическо самоуправление – Радка Радева

22. Кариерно развитие – Радка Радева

23. Открий лидера в себе си – Петя Тодорова

24. Бадминтон – 8 – 10 кл. – Слънчезар Цанков

25. Екоклуб „Приятели на водата“ – Боряна Бочукова

26. Лингвистика за начинаещи – Евгения Кайракова

27. Повече за математиката – 12 кл. – Марияна Петкова

28. Математически фолклор – 12 кл. – Марияна Петкова

29. Математика „Ура“ – 10 кл. – Станислав Петков

30. Сигнум Плюс – 10 кл. – Станислав Петков

31. На Ти с ИТ – 11 и 12 клас – Живка Недялкова

32. Аз мога повече с ИТ – 11 и 12 кл. – Динка Тодорова

33. Компютърна графика – 8 и 10 кл.- Веселина Георгиева

34. Компютърна работилница – 9 кл. – Виктория Иванова

35. На Ти с програмирането – 9з кл. – Живка Недялкова

36. Програмирането и Аз – 9з кл. – Динка Тодорова

37. Приложно програмиране – 11 и 12 кл. – Радостина Кръстева

38. „Млад химик и биолог“ – 9кл. – Ирина Димитрова