Старозагорска опера е специален гост на празника на Детска градина „Незабравка“

На 15.09.2022 г. се навършиха 40 години от откриването на ДГ № 55 „Незабравка“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора. По повод годишнината, от градината са предвидили  много мероприятия, които ще се проведат в продължение на цялата учебна 2022/2023 г.

Честванията започнаха на15.09.2022 г. с тържествено откриване на новата учебна 2022/2023г.

Днес  16.09.2022 г. със спектакъла „Клинг Кланг” Държавна опера – Стара Загора поздрави децата, родителите, персонала на детската градина, представители на Община Стара Загора, кмета на с. Хан Аспарухово г-н Петър Петров, учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  и много други гости, дошли да уважат празника и децата.

Във връзка с приобщаващото образование и намаляване  отпадането на деца от образователната система, детската градина продължава работа по различни проекти – „С грижа за всеки гражданин  от уязвимите групи – успешен модел за социално-икономическа  интеграция в Община Стара Загора“, „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, включена е и в „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в общ. Ст. Загора“. Със средствата, отпуснати за Модул „Характеристика на средата“, през лятото бяха назначени  външни лектори, предоставящи обучение по литературно творчество и приказкотерапия, куклен театър, народни танци, слушане на народна музика изпълнена с различни музикални инструменти /кавал, тамбура и акордеон/, социална работа с децата, занимания по приложно изкуство. Предвидено от началото на учебната година да се сформира „Хлебна къща“ / занимания и творчество с тесто за проследяване пътя на хляба и хлебните изделия/, иконопис и религия, кулинарна работилница, народни танци, приложно изкуство, спорт и много занимания с родителите под формата на екипна работа.

И тази година детската градина продължава с  организиране на благотворителни базари в помощ на нуждаещи се млади хора от скъпо струващо лечение. За целта през летните месеци децата, техните родители и екипът на ДГ №55 „Незабравка“ изработваха красиви изделия и украса, подходяща за есенно-зимните и пролетните празници. В навечерието на 15 септември се продадоха много ръчно изработени красиви цветя като средствата започват да се събират и така след коледно-новогодишните празници ще бъдат изпратени по предназначение.

Продължава традицията по екологично и здравно възпитание. Децата целогодишно се грижат за екологични зеленчукови и цветни градини, имат възможност да отглеждат  зеленчуци и сами да разберат колко по-вкусна и здравословна е храната, когато сами  са произвели.

Детска градина №55 „Незабравка“, с. Хан Аспарухово, община Стара Загора е модерна, чиста, иновативна и отговаряща на всички изисквания. В нея до момента са записани 62 деца, като има чакащи, които са подали заявления и остава да оправят само необходимите документи за постъпване. Колективът се състои от 4 педагози, 2 административни служители, 3 непедагогически помощен персонал обгрижващ децата, 1 медицинско лице, 1 помощник на учителя и 1 образователен медиатор.