Животът в Тракийския университет се завъртя на бързи обороти

На 12 септември 2022 г. с традиционна церемония и много приятни изненади, официално беше открита новата академична учебна година на Тракийски университет. След тържеството, първокурсниците се срещнаха със своите състуденти, курсови ръководители и преподаватели, и с гордост осъзнаха, че са направили най-добрия избор за своето бъдеще, че вече са част от голямото семейство на старозагорската алма матер.

В Тракийски университет преподават над 650 висококвалифицирани преподаватели и гост лектори от други университети в страната и чужбина. Те обучават близо 10 000 студенти от България и света в 95 акредитирани бакалавърски и магистърски специалности, както и в 90 докторски програми. Издадени са над 15 000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации. Най- новата специалност в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е „Педагогика на обучението по физическо възпитание. Три от IT специалностите „Софтуерно инженерство“, „Информационни технологии“ и „Компютърни системи и комуникации“ за първа година се предлагат като държавна поръчка. Най-новите магистърски специалности са „Предучилищна педагогика“, „Устойчиво производство на фуражни култури“ и „Агротроника“.

Студентите се обучават в 20 учебни корпуса с модерни лекционни и компютърни зали, зали за семинарни и практически упражнения, езикови лаборатории, специализирани кабинети, 20 научноизследователски и диагностични лаборатории.

Библиотечният център разполага с над 300 000 тома специализирана литература и осъществява книгообмен със 108 университета от 35 страни.

Тракийски университет е акредитиран с оценка 9,20 от Национална агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България и е сертифициран по международния стандарт ISO 9001:2008. Той е на пето място по рейтинг, от общо 52 висши училища в България. Член е на Европейската асоциация на университетите (EUA) и на Международната асоциация на университетите (IAU).

Още тази седмица студентите ще участват в реализирането на приятна и полезна проява, – уточни главният секретар доц. д-р Ани Златева.- Включваме се в инициативата на БТВ „Да изчистим България“, която ще се проведе на 17 септември 2022 г. Ще се чисти в района на университета и около общежитията.

На 30 септември организираме „Нощ на музеите, на науката и на изкуствата“. Събитията ще се проведат на територията на университета. Ще отворим и трите уникални музея – на коня, на Аграрния факултет и Анатомическия музей. Ще направим различни кръгли маси и презентации на проекти. Ще има отворени врати на лабораториите . Вечерта ще завърши с парти за добре дошли на първокурсниците. Ще участва нашият вокално-инструментален състав „Макрофагус“.

Росица Ранчева