По-дълга ваканция между сроковете обявява МОН

Продължителността на учебната година засега няма да се променя

По-дълга ваканция ще имат учениците между двата срока, съобщават от Министерство на образоването и науката (МОН). Тя ще продължи от 1 до 5 февруари 2023 г. Това е записано в заповед на министъра на образованието и науката за определяне графика на учебното време на учебната 2022/2023 г.
Есенната ваканция ще бъде от 29 октомври до 1 ноември включително. Около коледните и новогодишните празници няма да се учи от 24 декември 2022 г. до 2 януари 2023 г. включително. Пролетната ваканция за IХI клас е от 8 до 17 април 2023 г. включително, а дванайсетокласниците ще почиват от 12 до 17 април.
Отново неучебни ще бъдат дните на задължителните държавни зрелостни изпити ДЗИ) и на изпитите за национално външно оценяване в VII и X клас. Матурата по Български език и литература (БЕЛ) е предвидена за 19 май догодина, а вторият ДЗИ и изпитът за придобиване на професионална квалификацияза 23 май. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас е планирано за 13 юни, а по математиказа 16 юни.
Предвижда се 25 май да бъде неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности.
Публикувани са и заповедите за определяне на дати за провеждането на НВО на учениците в IV, в VII и в Х клас и на график на дейностите през учебната 2022/2023 г.,
както и за провеждането на матурите и на задължителните ДЗИ за придобиване на професионална квалификация.
Националното външно оценяване по БЕЛ в IV клас да се проведе на 29 май 2023 г. от 10 часа, а изпитът по математика да започне в същия час на 30 май. НВО по БЕЛ за седмокласниците е планирано за 13 юни от 9 часа, по математиказа 16 юни от 9 часа, а изпитът по желание по чужд език да започне от 9 часа на14 юни. Съответно НВО по БЕЛ в Х клас да започне в 11 ч. на 13 юни, по математика – по същото време на 16 юни, а по чужд език (по желание на ученика)на 14 юни.
Изпитът по ИТ за измерване на дигитални компетентности (по желание) се предвижда да се проведе на 19 юни 2023 г. по график в две сесииот 8,30 и от 14,30 часа .

Традиционно първи ще завършат учебната година дванайсетокласниците – на 16 май. Вторият срок за IIII клас завършва на 31 май, за IVVI класна 15 юни, и за VVI
клас за паралелките в спортни училищана 30 юни. В края на юни ще завършат и учениците от VII до ХI клас. За паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас ще има и 2 или 4 седмици за производствена
практика в периода 1 юли31 август 2023 г.

Източник: МОН