„Моето училище е най-хубавото“

Седми национален конкурс
под патронажа на министъра на образованието и науката

Национално издателство „Аз-буки“ очаква творбите за VII издание на Националния фотоконкурс
Моето училище е най-хубавото“.
В конкурса могат да участват: ученици от I до XII клас, които представят във фотоси училищния живот.
Авторски творби се приемат до 30. XI. 2022 г.
Адрес: konkurs@azbuki.bg „За фотоконкурса“
Участието в конкурса е без такса.
Подробни правила за участие на: www.azbuki.bg.

Изпратените снимки се оценяват от авторитетно жури с председател проф. д-р Станислав Семерджиевректор на НАТФИЗ, изпълнителен директор на Световната асоциация на филмовите и телевизионни висши училища.
Победителите се обявяват през декември 2022 г.
Най-добрите 12 фотографии ще бъдат включени в специален календар за 2023 г.
Ученическите творби ще бъдат публикувани в изданията на „Аз-буки“.