Отбелязваме Европейски дни на наследството

С над 200 събития в цялата страна България за пореден път ще се включи в Европейските дни на наследството.
Тази година те ще бъдат отбелязани на 17 и 18 септември под надслов „Европа, общо наследство“.
Десетки творчески работилници, артателиета, пърформанси, фестивали, възстановки, концерти, беседи,литературни четения, лекции, кръгли маси, детски образователни програми и др. ще се проведат в рамките на Европейските дни на наследството в 60 общини на територията на цялата страна. Домакини са музеи, библиотеки, етнографски комплекси, читалища, галерии, културни и природни обекти, които ще осигурят свободен вход за гостите си на 17 и 18 септември 2022 г.
Всяка година през септември 50-те държави, подписали Европейската културна конвенция, участват в Европейските дни на наследството – съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. В нея ежегодно се включват повече от 20 млн. европейски граждани с идеята да опознаят и да ценят наследството си, да усетят създадените благодарение на него връзки между европейските народи.
Темата на тазгодишното 39-о издание е „Устойчиво наследство“ и цели да провокира размисъл над ефекта, който дейностите на хората оставят върху природното и културното наследство на Европа и как човечеството трябва да използва традиционните похвати в тяхното опазване. Поставя се и фокус върху съхраняването на културното и природното наследство и неговия принос за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.
Календарът на празничната програма в България е изготвен от Министерството на културата като национален координатор по провеждане на Европейските дни на наследството у нас, съвместно с общинските администрации, които от години активно съдействат за популяризирането на богатото културно наследство на регионите и страната.