Кампанията за вота – вън от образователните институции!

Министър Сашо Пенов обсъди с началниците на РУО началото на новата учебна година в 2347 училища и 1799 детски градини
Образователните институции да не се използват за предизборни изяви. Политическите влияния не бива да въздействат върху системата. Това напомни министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов на началниците на регионални управления, с които обсъдиха предстоящото начало на новата учебна година. Той допълни, че съгласно законите за държавния служител и за предучилищното и училищното образование системата е деполитизирана и не бива да бъде обект на политически изяви.
Най-важната ми задача като служебен министър е да обезпеча нормалното започване на новата учебна година и да осигурим учебния процес с всичко необходимо“, отбеляза още министърът. И подчерта, че усилията са съсредоточени в осигуряване на отоплението през учебната година. За целта до 7 септември 2022 г. се събират справки за състоянието на отоплителните системи в училищата и детските градини. По отношение на ковид кризата се поддържат контакти с Министерството на здравеопазването, за да се определи какви мерки трябва да се вземат. Целта е учебната година да е максимално присъствена при запазване здравето на децата и учителите.
Като една от най-важните предстоящи дейности министърът определи задействането на Механизма за обхват, който изисква съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. „На ниво изпълнителна власт вече сме говорили с партньорите от Министерството на труда и социалната политика и МВР“, каза проф. Пенов . Целта е да бъдат обхванати не само всички деца, но и деца бежанци, които са доста в момента и са концентрирани в областите на РУО Варна, и РУО – Бургас. Има и много украински деца в Боровец, където няма училища, така че ще се търсят решения и за тяхното приобщаване.
От МОН обявиха засилване контрола на присъствието в училище и вписването на отсъствията чрез проверки на регионално ниво. Директорите ще бъдат проверявани за
нанасянето на отсъствията от учителите, които често не го правят. В училищата със слаби резултати от ДЗИ и НВО проверките на РУО за това как протича образователният процес, ще трябва да се обвържат с присъствието на учениците в учебните часове.
Расте рискът от отпадане при учениците, склонни към неоправдани отсъствия, алармират експерти на МОН. От всички отпаднали 13,4% са напуснали училище заради отсъствия по неуважителни причини.
Приоритет в работата на екипите по Механизма за обхват през следващата учебна година ще бъде намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите системата. 56 645 са отпадналите от училище ученици по данни към март 2022 г. От тях в чужбина са заминали 42 118 ученици.
Друга задача е приобщаването на децата от 4-годишна възраст в предучилищното образование.
Министър Пенов поиска от началниците на РУО информация за цялостната материална база в училищата. „Целта е да можем да преценяваме физическата среда, необходима за обучението на децата“, мотивира се проф. Пенов.
Учебната 2022/2023 г. започва с 2347 училища и 1799 детски градини. Закрити са 8 училища – две начални и шест основни, и с това е постигнат пределът на консолида-
цията на училищата. „Оттук нататък предстои да се направи анализ на училищната мрежа на професионалните училища и анализ за това къде продължават образованието си учениците от обединените училища“,каза Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“. Взимат се мерки и за осигуряването на безплатен транспорт за учениците от малките населени места и че трябва да се осигури транспорт за 91 000 деца, пътуващи всеки ден до училище.

Източник: В-к „Аз-Буки“