Център за подкрепа за личностно развитие и Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ спечелиха проекти по Национална програма на Министерство на образованието и науката

За втора поредна година Център за подкрепа и личностно развитие – Стара Загора кандидатства и спечели проект по Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. През учебната 2021/2022 година бяха спечелени два проекта – обзавеждане и оборудване на кабинет „Природни науки” и кариерно ориентиране „Моето бъдеще – образование и мечти” на обща стойност над 40 000 лева.

През учебната 2022/2023 г. Центърът ще реализира проект за кабинет по „Хуманитарни науки“ на стойност 18 985,00 лв. Той включва обзавеждане, създаване на библиотека, закупуване на пособия за дейността на клубовете „Дебати“, „Философско ателие” и „Психология”, които се наложиха като желана форма за участие на учениците от всички големи училища на града.

Проектът позволява мобилност на обзавеждането, което ще се променя в зависимост от конкретната задача и тема – обучение, тренинг, писане на речи, есета и други форми на обучение, провеждане на дискусии и дебати. Ще се създадат условия за провеждане на публични събития с цел популяризация на клубовете и тяхната дейност.

Проектът, спечелен от ЦПЛР – Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ е на стойност 24 965 лв. Той предвижда създаване на кабинет за работа с деца и ученици в направление наука и технологии: „Космически пътешествия в пространството и времето“.

Кабинетът ще подпомогне изпълнението на учебните програми в астрономическата обсерватория за извънкласна и извънучилищна дейност в областта на космическите изследвания. Чрез него ще могат да се получават задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната физика на Космоса, наблюдения на Земята от Космоса, космически орбитални обсерватории, замърсяването на близкия Космос. Значителна част от подготовката на учениците ще бъде насочена към проблемите, свързани с физическото изучаване на Космоса и околоземното пространство, физиката на плазмата, физиката на високите енергии, както и към работа с компютърни симулации и обработка на големи бази данни.

Специализираният кабинет за работа с деца и ученици под надслов: „Космически пътешествия в пространството и времето“ ще използва интерактивните възможности на компютъризирани аудио и видеосистеми, симулатори и компютърни игри, с които ще бъдат демонстрирани съвременни версии на учебни и научно-популярни специализирани програми в областта на астрофизиката и космическите изследвания и технологии. Част от тези продукти са произведени от водещи софтуерни компании, които партнират на изследователски екипи на НАСА и ЕКА и показват разработването и използването на космическа апаратура, както във фаза идеен проект, така и при работата й в откритото космическо пространство в мониторингов режим.

Освен това, кабинетът „Космически пътешествия в пространството и времето“ ще бъде прекрасно виртуално и концептуално допълнение към Звездната зала на бъдещия Планетариум, телескопите на наблюдателната тераса, музейната сбирка на Астрономическата обсерватория с астрономически и космически апарати от близкото минало и технологично настояще.