РИМ-Стара Загора спечели нов проект

Регионален исторически музей (РИМ) -Стара Загора е одобрен по конкурсна сесия на Министерството на културата за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства.

Основните цели на проекта „УЧА, ИГРАЯ, ТВОРЯ в Старозагорския музей“ са популяризирането на културното наследство на музея сред млади и семейни публики и разширяване обхвата на участниците в образователните програми. Чрез интегрирането на четири активни образователни и игрови модули в постоянната експозиция на РИМ-Стара Загора и музеен обект „Хилендарски метох“, ще се разчупи статичността на експозициите и посетителите ще бъдат ангажирани в дейности, приобщаващи ги към културно-историческото наследство на града и региона.

По достъпен и интересен начин, чрез метода на играта, подрастващите ще обогатят своето преживяване в музея. Ще се изготвят и печатни образователни приложения, включително и в дигитален формат, които ще са неизменна част от тематичните беседи и заниманията в творческите работилници от програмите на РИМ Стара Загора „Музеят и училището“ и „Традицията е жива“.

С реализирането на проекта ще се изгради устойчива връзка „семейство-музей“ и ще се разшири обхвата на сътрудничеството с образователните институции в града, региона и страната.