Две са новите “Училища за пример” от област Стара Загора

НУ “Св. Климент Охридски” в Чирпан и Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи “Проф. Минко Балкански” в Стара Загора са част от третия випуск на квалификационната програма „Училища за пример“

Две училища от област Стара Загора влизат в новия випуск на „Училища за пример“ – единствената квалификационна програма за училищни екипи, която ги подкрепя едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски методи. Това са НУ “Свети Климент Охридски” от Чирпан и Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи “Проф. Минко Балкански” в гр. Стара Загора.
Училищата са част от третия випуск на двугодишната програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. В него влизат общо 24 училища от 21 населени места и 15 области на страната.

Месец преди началото на новата учебна година, в гр. Трявна от 15 до 26 август, се проведоха и първите обучения на живо за училищата в програмата. Те са част от квалификационно преживяване, което ще подкрепи училищните екипи да търсят цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците. 

През следващите две години училищата ще преминат още през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, ще се запознаят с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и световния опит. Всяко училище ще има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото в своята ежедневна работа, като го адаптира за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори – опитни учители, директори и образователни експерти. Менторите посещават през годината училищата и им помагат при изпълнението на заложените цели по време на цялата програма.

Опитът от първите две години на програмата ни дава увереност, че сме на прав път и училищата намират полза, смисъл и добавена стойност, която подобрява ученето на учениците, но и на самите училищни екипи.”, споделя Ивелина Пашова, ръководител на програма “Училища за пример”.

Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху опита на „Заедно в час“ от работата с учители и училищни екипи през последните 12 години.

Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за всички училищните екипи и носят кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Училища за пример” до момента

Заедно в час” започна програма “Училища за пример” през пандемичната 2020 г. Две години по-късно 20 училища завършиха успешно първия випуск през юни 2022 г. В момента в програмата продължават обучението си общо 49 училища и над 300 учители и директори от цялата страна. 95% от учителите и директорите, участващи в програмата, споделят, че „Училища за пример“ помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците, а 91% смятат, че програмата им дава конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си.
В първите два випуска на „Училища за пример“ участват още две училища от област Стара Загора. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Николаево продължава втората си година в програмата през учебната 2022/2023. През юли 2022 г. програмата завърши и СУ „Екзарх Антим І“ гр. Казанлък. 
В началото на 2023 предстои да бъде отворено ново кандидатстване за програмата. В момента всички училища могат да заявят интерес към „Училища за пример“ на сайта https://zaednovchas.bg/model-schools/ и да получат предварително информация за обученията в програмата, ангажираността на екипа и други подробности за успешна кандидатура.

За „Заедно в час“

Фондация “Заедно в час” вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.