Арх. Иван Киряков е номиниран в конкурса за годишните награди Archinova

Архитектурният проект за реконструкцията на Зоопарка в Стара Загора с проектант арх. Иван Киряков, в категория „Реализации – хотели, ваканционни селища, атракциони и спа центрове“ е номиниран в конкурс за годишните награди на Archinova. Деветото му издание е под мотото „Архитектура за по-добро бъдеще“. Целта му е да поощрява стойностните проекти и иновациите, да търси баланс между инвестиция и идея и да отличава както устойчивата, функционална и красива архитектура с поглед в бъдещето, така и непреходните архитектурни образци.

Организатори на наградите са специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн Citybuild.bg, Ka6tata.com и The-Building.eu, а традиционни партньори на конкурса са Съюзът на архитектите в България (САБ), Камарата на архитектите в България (КАБ) , Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Съюза на ландшафтните архитекти (СЛА).

Отчитането на резултатите от конкурса Archinova и връчването на наградите ще стане на 12 октомври 2022 г.

За нас реконструкцията на Зоопарка беше много интересен обект и трябваше да стане възможно най-добре. Следвахме одобрената концепция „barn architecture” или композиция от елементи, които са различни функционални и пространствени версии на сграда тип „ хамбар“. Това е разбиране за стопанска постройка, която е на границата между чисто жилищното обитаване и производствените функции на ферма, в която може да бъде съхранявана и произвеждана храна или отглеждани различни видове животни, сподели арх. Иван Киряков.- Обемно пространственото решение и характерния облик на този вид сгради потвърждава извода, че тези структури със своето максимално опростено функционално, пространствено и визуално решение наистина представляват архитектурен образ на съвместно обитаване на хора и животни в условията на хармонична природна среда. В този архитектурен образ все още се чете първичната сила на дълго усъвършенствана прагматичност и пълно сливане на архитектурно и строително – конструктивно решение“.

Проектът обхваща територията на Зоопарка, всички обекти на нея, и си поставя следните цели: Геодезическо заснемане и създаване на актуален кадастър на територията; Архитектурно обследване на съществуващите обекти и преценка на вида и степента на реконструкция; Анализ на инфраструктурата и решение за нейното възстановяване и развитие.

Приложени са следните степени на реконструкция: Възстановяване на обекта в рамките на съществуващите показатели; Запазване , ремонт на вътрешния, разширяване и подновяване на външния хабитат; Създаване на напълно нов обект.

Спазени са всички изисквания в Зоопарка към местата за отглеждане на животните: Удовлетворяване на техните биологични изисквания и изискванията за запазването и размножаването им; Осигуряват достатъчно пространство за свободно движение и нормално двигателно поведение, съобразено с вида, размера и броя на животните, достъп до вода и храна и допринасят за удължаването на живота им; Осигуряват нормално анатомично и физиологично развитие; Гарантират, че животните ще бъдат подслонени съобразно вида и поведението им, като обитаемото пространство се структурира чрез дървета, растителни островчета, хълмове, големи камъни или други пространствени елементи, които да го доближават максимално до естествените условия на живот, характерни за съответния вид, и да предложат максимално разнообразна среда за обитаване; Гарантират , че на животните няма да бъдат причинявани болка или страдания и няма да доведат до настъпване на аномалии в поведението им; Осигуряват максимално разстояние от външни субекти; Спомагат за поддържане на нормално физиологично състояние на животните и тяхната репродуктивна способност.

При всички проектантски решения са приложени стандартите на Наредбата за универсален дизайн за достъпна среда, както и най – разнообразни конструкции от дървени профили.
Като характерен детайл, който придава разпознаваем стил на всички обекти и облика на целия Зоопарк са използвани дървени фасади и обшивки с устойчив произход .Естествени каменни плочи използвани за облицовка и настилка на алеите, са или рециклирани плочи от старите алеи или добити в България от открити каменни кариери.
Широко приложение имат зелените покриви. Всички елементи на обектите от основите до покрива са надеждно хидро и топло изолирани, съгласно стандартите за устойчива архитектура. Покривите на сградите са конструирани така, че върху тях да могат да бъдат инсталирани на следващ етап фотволтаични инсталации, които да покриват нуждите на обекта от електроенергия.
Концепцията за ново озеленяване по алеите е за цъфтящи видове, които да привличат и подпомагат пчелите. За повечето преградни мрежи са предвидени цъфтящи увивни храсти, свързани към новоизградена напоителна система.

Цялостно обновения Зоопарк е разположен на площ от 70 дка. Той е емблема на Стара Загора от 1957 година и е втория създаден у нас след Софийския.
Проектът за реновирането е на стойност 4 200 000лева и е реализиран с подкрепата на Фонда мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД чрез Фонд за устойчиви градове, Банка ОББ, Фонд флаг и управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“.
На територията на Зоопарка са разположени над 60 хабитата за повече от 400 животни от почти всички континенти.
Дългогодишната традиция на успешно съществуване на Зоопарка е в уникална комбинация с наличието на специалност „Ветеринарна медицина“ в Тракийския университет Стара Загора, Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Н.П.Павлов“, както и Спасителен център за диви животни на територията на града. Зоопарка има предпоставка да работи като център за опазване на защитени видове и опазване на биоразнообразието.

Росица Ранчева