19 август е Световен ден на фотографията

19 август се отбелязва като Световен ден на фотографията. През 2022 г. година се навършват 183 години, откакто фотографското изкуство е признато от Френската академия на науките и изящните изкуства. Като ден на фотографа се празнува и 12 юли, когато църквата почита паметта на Света Вероника. Тя се счита за покровителка на фотографията заради неръкотворния образ на Иисус, останал върху ленената кърпа, с която Вероника избърсала челото му.

На 19 август 1839 г. Луи Дагер прави за пръв път официално представяне на фотографския процес пред Френската академия на науките и изящни изкуства. Френското правителство купува патента след което го прави публично достояние.

Фотографията навлиза широко на потребителския пазар доста по-късно – в началото на XX век, посредством представянето на известни модели фотоапарати.

Фотография или светопис се нарича процесът на създаване на изображения на реални обекти с помощта на светлината върху фоточувствителни материали (филм) или електронно. За целта се използват фотоапарати. Фотографията е едновременно теория, техника и метод за съхраняването на видими образи и клон от графичните изкуства, използващ тези техники като средство. Продуктът на фотографията се нарича фотографска снимка или просто снимка.

Възникването на фотографията през 19 век е резултат от няколко важни технически открития. Смята се, че първата успешна фотографска снимка е направена през 1822 година, но не се е запазила. Първата, достигнала до нас е от 1826 година и е дело на френския изобретател Жозеф Нисефор Ниепс. Първата трайна цветна снимка е заснета през 1861 г. и използва принципа на трицветно разделяне. Първият комерсиален успех на цветния процес е въведен от братята Люмиер през 1907 година.

Има различни видове фотография – репортажна, модна, портретна, художествена, актова, спортна, продуктова. В по-общия смисъл на думата фотографията е изкуство за получаване на фотоснимки, където основният творчески процес се заключава в търсене и намиране на композиция, подходящо осветление и момент. Всичко това се определя от опита и уменията на фотографа, а също и от неговите предпочитания и вкус. Фотографията има многобройни приложения в изкуството, науката, бизнеса и развлеченията.

Долап.бг честити Деня на фотографията на всички професионалисти и любители фотографи, които вдъхновено запечатват „картини“ от живота, който ни заобикаля! Наздраве!