Отбелязваме 1076 години от славното успение на свети Йоан Рилски

На 18 август Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, смятан за закрилник на българския народ. Наричан още Преподобни Иван Рилски Чудотворец, той е най-популярният народен светец – лечител и основател на Рилския манастир през Х век. 

По традиция в Рилския манастир се отслужва литургия в памет на светеца, основал църковната обител. 

Покровителят на българската земя, преподобният Йоан Рилски, се е родил около 876 г. в Скрино, разположено в Осоговската планина край река Струма. Съвременник е на княз Борис, на неговия син Владимир, на цар Симеон Велики и на Симеоновия син цар Петър. След като напуснал своето родно село, Йоан постъпил вероятно в близкия манастир „Св. Димитрий“ под самия връх Руен. Тук той не само засилил своите заложби към духовно съзерцателен живот, но имал възможност да получи образование – да научи четмо и писмо и да придобие знания от свещените, богослужебните и другите религиозни книги. Св. Йоан приел монашество, но не останал за дълго в манастира. Имал влечение към уединен живот.

Преподобни Йоан Рилски се подвизавал на много места, докато най-после се установил в прекрасната Рилска планинска пустиня, където основал манастир и завършил земния си живот , който съществува повече от 1000 години. Извършил много чудеса през живота си и подир смъртта си. Посетил го благословеният цар Петър Български, макар и да не могъл да стигне до неговото местожителство поради планинските стръмнини и урви. Преди смъртта си преподобни Йоан отишъл на пълно уединение в „горната постница“, гдето съставил своето „завещание“. Там и починал самичък на 18 август 946 година и бил погребан в притвора на църквицата в каменна гробница, която се е запазила до нас.

Около 980 г. нетленните му мощи по негово откровение били открити и пренесени в гр. Средец (София). Това събитие изглежда съвпада с неговата канонизация. В 1183 г. унгарският крал Бела ІІІ завоювал от византийците Средец и отнесъл мощите на светеца в своята столица Гран (Остергом), отдето бил принуден да ги върне обратно подир четири години. От София – подир повече от 200-годишно пребиваване тук – българският цар Асен, след като освободил България от византийско робство, пренесъл мощите на Св. Йоан Рилски в своята столица Търново в 1195 г. А след като България била завоювана от турците, подир други 274 години пребиваване в Търново, монасите от обновения Рилски манастир пренесли светите мощи в своята обител в 1469 г., гдето те почиват и досега.

Преподобният Йоан Рилски е обявен за изключителен небесен покровител на българския народ и се ползва с народната благоговейна почит в България.

Долап.бг