Предстои финализиране на 29-ти конкурс по математика и физика „Минко Балкански“

Предстои провеждането на заключителните етапи на 29тия конкурс по математика и физика “Минко Балкански” за ученици от 9ти до 11ти клас. Той се организира от Висшия институт за развитието на културата, науката и технологиите в България, съобщи за медията ни Яна Ковачева, завеждаща учебна дейност при Фондация „Миню Балкански“ в село Оряховица, община Стара Загора.

Конкурсът се провежда независимо по физика и по математика в два кръга.

Първият кръг е задочен . В началото на месец май 2022г. на сайта на фондацията

www.balkanski-foundation.org бяха публикувани задачи по математика и физика. Участниците във всяка от двете дисциплини изпратиха решения на задачите на Любен Личев на електронен адрес

lubem@abv.bg до 30 юни включително.

Вторият кръг се организира в базата на фондация “Миню Балкански” в с.

Оряховица, в рамките на три дни – от 26 до 28 август 2022г.

На него ще бъдат поканени до 10 участници от всяка дисциплина, сред които:

първенците от първия кръг на конкурса,

първенците от националните олимпиади по математика и физика,

първенците от ППМГ Бургас Challenge,

одобрените кандидати, изпратили между 1 юли и 15 август т.г. кратко CV и

мотивационно писмо, в което обосновават желанието си да получат висшето си

образование във Франция.

Първият ден на конкурса е предвиден за пристигане и настаняване на участниците в

базата на фондацията. Сутринта на втория ден ще бъде посветена на лекция (за

математиците) и експериментални упражнения (за физиците), които ще бъдат осигурени от организаторите на конкурса.

В 14:00 следобед състезателите ще се явят на писмено състезание. Задачите, зададени на френски и на английски език, покриват учебния материал от 9ти до 11ти клас. Решенията им трябва задължително да бъдат описани на френски или на английски език (може да се използва речник). Вечерта всички участници ще имат възможност да присъстват на представяне на френската образователна система и поспециално тази на classes préparatoires aux grandes écoles.

Третият ден ще се проведе устно предизвикателство и ще бъдат уточнени победителите. Подобно на минали години, на лауреатите ще бъде дадена възможност за прием в найпрестижните френски висши учебни заведения, от чиито конкурси е вдъхновен форматът на това състезание.

Такса за правоучастие няма. На всички участници ще бъдат осигурени безплатно две

нощувки в базата на фондацията, както и вечеря на 26 август, закуска, обяд и вечеря на 27 август и закуска и обяд на 28 август.

За повече информация отправяйте запитванията си

към lubem@abv.bg.

Росица Ранчева