12 август – Международен ден на младежта

На 17 декември 1999 г. с резолюция 54/120, Общото събрание на ООН приема направените препоръки на Световната Конференция на министрите, отговорни за младежта, 12 август да бъде обявен за Международен ден на младежта.

Общото събрание препоръчва на тази дата да бъдат организирани публични събития и инициативи в подкрепа на този ден. По този начин да се предизвика по – голямо разбиране към Световната програма за действие за младежта през 2000 г., както и след това, одобрена от Общото събрание през 1995г. (резолюция 50/81).

За отбелязване на Международния ден на младежта ООН разработи рамка с три основни цели: повишаване ангажираността и инвестирането в младежта; повишаване на младежкото участие; повишаване на междукултурното разбирателство сред младите.

В България за първи път 12 август се отбелязва официално през 2007 година.

Чрез организирани публични събития и инициативи в подкрепа на този ден „Международен младежки център за деца и младежи“ към Община Стара Загора, ще изрази своята подкрепа и разбиране към Световната програма за действие за младежта.

Денят на младежта ще бъде отбелязан на 13 август 2018 г. (понеделник) чрез провеждане на „Игри на ума“ и кинопрожекция на открито на територията пред Младежкия център. Mладежите на Стара Загора и гостите на града ще имат възможност да участват в различните дейности, да премерят сили в игрите на ума от 18:00 часа или се насладят на забавна кинопрожекция от 21:30 часа.

Росица Ранчева