Заключителна конференция по последния проект на СНЦ“Бага Тур“

Националната програма за младежта 2021-2025

„Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 Закриването на проекта „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение” на СНЦ ”Бага Тур” беше отбелязано на 29 юли 2022г. в Къщата на архитекта  в град Стара Загора На конференцията присъстваха представители на местната общност, граждани, НПО, младежи, ученици ,деца, родители.

.Председателят на сдружението Райчо Гънчев представи резултатите от проекта..След което беше прожектиран 40 минутния филм „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение“. Филмът предизвика голям интерес и вълнение сред участниците в конференцията. Филмът е качен в Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ZBk50uEAJPw.

Проектът „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение „е реализиран с финансовата подкрепа  Националната програма за младежта /2021-2025 г./ на Министерството на младежта и спорта, тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“ по договор 25-00-10/30.03.2022 г.