С 20 стотинки увеличиха билета за градският транспорт в Стара Загора, а на купоните за ученическо хранене -с 90 стотинки

На проведената днес 28 юли 2022 г. редовна сесия, Общински съвет Стара Загора прие 71 решения. Преди встъпването в процедура по гласуване и разглеждане на дневния ред, всички присъстващи в залата почетоха паметта на д-р Богдана Димитрова, която ни напусна вчера, на 83 години.

Увеличението в цените на билет за градския транспорт и на купона за ученическо хранене породи дебати, но в крайна сметка, промените се приеха и влизат в сила, съответно от 01.08.22 и от 01.09.22г. Билетът за градски транспорт ще струва 1,50 лв., а за изхранване на учениците, родителите ще заплащат с 0,90 лв. повече.

Казусът за преместваемите обекти „тип Лафка“ също провокира дискусии, а крайното решение, около което се обединиха гласуващите, е точките да бъдат разиграни на търг поотделно, а не в пакети.

Общинските съветници приеха също Община Стара Загора да придобие от „Индустриална зона Загоре“ АД имот, предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост – улица, въз основа на влязъл в сила ПУП, чрез замяна, както и упълномощаването на представителя на Общината, който ще участва и гласува на Общо събрание на акционерите на зоната, насрочено на 22.08.2022г.

Също с решение на Общинския съвет, се преизбра досегашният временен управител на МЦ „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД за срок от още 3 месеца. Даде се и право на дружеството да проведе търг за отдаване под наем на част от блок Стационар.

След днешната редовна сесия, „Руски пазар“ ще носи името „Васил Шаханов“.

Предложението, което срещна силен отпор и бе отхвърлено от общинските съветници, е да се даде предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „Зара Солар“ ЕООД. Фирмата е подала заявление, в което излага намерението си за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, върху имот – публична общинска собственост. Госпожа Мария Динева, общински съветник от групата на „Земеделски народен съюз“ и председател на Общински съвет Стара Загора, изрази категоричната си позиция, че желае да се избира между повече заявители, а не от един. Тя допълни още: „Предлагам да се проведе сериозен дебат по темата, с цел изграждането на цялостна стратегия за такива инвестиции, като фотоволтаична електрическа централа. Също така, да се обсъди участието на Община Стара Загора в публично-частно партньорство.“.