Кандидат директорите на училищата ще се явяват на матури

Всички кандидати за училищни директори в текущите и предстоящите конкурси ще имат равен старт. Изпитът ще се проведе едновременно за всички с тест, който се генерира в МОН – нещо като държавен изпит за директори.“ Това каза министърът на образованието и науката в оставка акад. Николай Денков по „Нова нюз“.По думите му радикалната промяна в конкурсите за директори, въведена с новата наредба след промените в Закона за предучилищното и училищното образование за деполитизация на системата, ще промени начина за заемане на директорските позиции. За първи път се изисква кандидатите да защитят публично идеите си, а ще се прави и видеозапис на самите защити, посочи акад. Денков.
По повод онлайн обучението на фонa на новата вълна от COVID-19 акад. Денков препоръча да остане същият принцип – максимално присъствено обучение без съществен риск за здравето на децата. Той подчерта, че системата е много по-добре подготвена за следващата учебна година. Осигурени са и тестове за COVID-19, ако се наложи да бъдат правени, за да се защити здравето на учители и ученици.
Образователният министър в оставка направи и равносметка на постигнатото от екипа му по време на мандата. „Със сигурност има няколко дейности, които си струва да се споменат. Едната е ресурсното обезпечаване на системата. Става дума за повишаването на учителските заплати, но и за безплатните детски градини, които са към нашето министерство. Бих споменал и двукратното увеличение на стипендиите на докторантите, които не бяха пипани повече от 10 години. Заслужава да се спомене и новата програма за извънкласни занимания Заедно в изкуствата и спорта“.