Видеоклип „Откъде идва водата на град Стара Загора“ представя „ВиК“ Стара Загора

Видеоклип на тема „Откъде идва водата на град Стара Загора“ представя „ВиК“ ЕООД Стара Загора. Целта на видеото е да запознае и покаже на обществеността как питейната водата стига до потребителите в града, както и пътят, който изминава до нашите домове, офиси, фирми.

Археологическите разкопки сочат, че водоснабдяването в региона започва развитието си в далечното минало. При строителството но язовир „Копринка” сред останките от древната тракийска столица Севтополис от края на IV и началото на III век преди н. е. са открити кръгли и четвъртити кладенци иззидани от камък и печени тухли. Подобен кладенец е намерен и при строителството на язовир „Чаталка”. В района на с. Хрищени е открит водоснабдителен басейни с размери 18.32/9.62 м и височина от 0.80 до 1.25 м строен с квадратни тухли, споени с много здрав розов хоросан. Най-забележителни са останките от водопроводи и съоръжения в римския град Августа Траяна (Стара Загора), ползващ водите на изворите северно от града. При тяхното изграждане са прилагани опита и уменията на римската водоснабдителна школа. Развитието на водоснабдяването на Стара Загора продължава и по време на турското робство, когато римските водопроводи се поправят и се изграждат нови водопроводи и чешми.

Първата водоснабдителна система в региона е построена в гр. Стара Загора. Писани сведения за водоснабдяването на града има в завещанието на Хаджи Мехмед Ага, който не само поправя каптажа „Беш бунар” и водопровода, но и оставя редица имоти, с прихода от които водопровода и чешмите да се поддържат. Водата от Беш-бунарския водопровод е разпределена в 19 обществени и 8 частни чешми (по-късно частните чешми стават 62), като поддръжката им се извършва от двама чешмеджии – един за обществения и един за частния сектор.

Модерното водоснабдяване в региона, както и изобщо в цяла България, започва след Освобождението. Напълно обяснимо е, че началото е сложено в най-големите градове.

С нарастването на града и недостига на вода, водоснабдяването получава непрекъснато развитие с включването на нови водоизточници „Кольо Ганчево” (1950 г.), „Дунавци” (1954 г.), „Ягода” (1972 г.) и „Зимница” (1984г).

ЕТО И ЛЮБОПИТНОТО ВИДЕО