Община Стара Загора разширява още социалните услуги

Бившият дом за малки деца без родителска грижа „Незабравка“ е в готовност да изпълнява новите си функции, съобщи за медията ни Иванка Сотирова, зам.кмет по образование, здравеопазване и социални дейности на Община Стара Загора. – Вече има назначен персонал.

В централната част на сградата ще бъде преместен Център за социална рехабилитация и интеграция, администриран от Сдружение „Алтернатива 55“. Той работи предимно с деца с аутизъм. За да отговори максимално на големия брой деца, нуждаещи се от специализирана интервенция от специалисти , успяхме да увеличим капацитета от 20 на 30 места.

Там сградата е в готовност да посрещне и предлага още две социални услуги: Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с множество увреждания.

От 1 август 2022 г. има заповед за това от Министерство на труда и социалната политика“ – подчерта г-жа Сотирова.

Подобна услуга ще бъде открита и в сградата на бившия социален дом „Теофано Попова“. От едната страна ще бъде разкрит Дневен център за деца и родители за подпомагане на деца с психични заболявания. От другата страна ще бъдат настанени психично болни възрастни.

В сградата на досегашния дом за деца без родителски грижи „Мария Терезия“ е преместена услугата за асистентска подкрепа.

Услугата е за второстепенен изпълнител. Там всъщност е офисът на персонала и се случват контактите с нуждаещите се.

Децата от трите дома още през 2020 г. са настанени в наблюдаваните жилища.

Росица Ранчева