Заключителна конференция по проект „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение”

Националната програма за младежта 2021-2025

„Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение

 Заключителната конференция по проект „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение” на СНЦ ”Бага Тур” ще се проведе на 29 юли 2022г. в Къщата на архитекта (Стара Загора) от 18.30 часа. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа  Националната програма за младежта /2021-2025 г./ на Министерството на младежта и спорта, тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“ по договор 25-00-10/30.03.2022г. Ще бъдат представени  резултатите от проекта пред обществеността. Ще бъде прожектиран и създадения презентационен филм.

От април до края на юли тази година Сдружение с нестопанска цел „Бага-Тур”  реализира проекта „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение”. Подробности за проекта бяха огласени днес на пресконференция в Аула на „Бага-Тур”. Общата стойност е 10 900 лв, финансирането е от Националната програма за младежта /2021-2025 г./ на Министерството на младежта и спорта, тематична област 2 „Екология и опазване на културната среда“. Краен продукт ще бъде презентационен филм, разпространяван по интернет, училища и използван в други обучителни събития, за да се получи възможно най-широко разпространение и популярност на проекта. Предвидени са и два обучителни еко-семинара, едно обучение, практически изследователски дейности на терен, където младежите ще проверят и приложат на практика своите знания и опит за запазване на нашето природно богатство. Участници в проекта са млади хора на възраст между 15 и 29 години – от Стара Загора, София, Велико Търново и от цялата страна – членове и доброволци на школа „Бага-Тур”.  Практическите изследователски дейности ще се провеждат в района на Мъглиж, в Средна Стара планина, Национален парк „Централен Балкан”, парка за мечки в Белица и на др.места.

Проектът се реализира и със съдействието на „Зелени Балкани”.

„Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение” е проект, който цели съхранявайки и издирвайки традициите, отношението и опита на нашите предци в преклонение към природата и нейните компоненти, да възпита в подрастващите стремеж към национална отговорност и възраждане на изконнни добродетели в нейното опазване. Проектът ще интегрира утвърдени вековни практики със съвременни екологични методики, мобилизирайки потенциала на младите хора за опазване на околната среда-биоценози, флора и фауна. Очакваните резултати са – съхраняване и предаване на българските традиции като залог за информиране на широката общественост за опазване на дивите животни и птици. „Ефектът, който очакваме да постигнем е все повече хора да се замислят за своето отношение към природата и по какъв начин ще допринесат за нейното опазване” – припомнят от „Бага-Тур”.

Долап.бг