АЕК „Етър“ – една от перлите на българския дух

Архитектурно-етнографският комплекс „Етър“ е първият по рода си музей в България. Той е открит на 7.09.1964 г. Музеят е разположен на 8 км. южно от гр. Габрово. Идеята за създаването на Етъра принадлежи на Лазар Донков. Той създава действащ музей на открито, в който може миналото да стане видимо, лесно за възприемане и разбиране, да може да се съхрани българското огромно национално богатство.

В музея са разположени 50 обекта – технически съоръжения на вода, къщи със занаятчийски работилници, обекти с обществено значение. Целта на музейната експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово и Габровския край през Възраждането.

Изграждането на музея се осъществява чрез три основни метода: реставрация на обекти, заварени на терен; пренасяне на оригинални съоръжения и пресъздаване на сгради по предварително направени заснемания.

В Етъра, както в миналото, занаятчията произвежда и сам продава изделията си. Така посетителите могат да наблюдават старинната технология, оригиналните инструменти, да разговарят с майсторите и да отнесат със себе си ръчно изработен предмет от метал, кожа, глина, дърво, вълна, козина и др.

В АЕК „Етър“ се намира единствената в България сбирка на народна техника на вода. Тя съдържа 10 обекта и е една от богатите и добре организирани технически сбирки сред европейските музеи на открито. Това е причината, водното колело да се превърне в емблема на Етъра.

Светлана Бахдасарян