Кандидатстуденти от 18 страни атакуват Тракийски университет

Днес 24. 07. 2022 г. се проведоха онлайн кандидатстудентски изпити по “Биология” и “Химия” за прием в специалностите “Медицина и “Ветеринарна медицина” на Тракийски университет.
На теста по “Биология” се явиха 68 от близо 90 заявили желание за участие кандидат-студенти от 18 различни държави, сред които Гърция, Швеция, Великобритания, Нидерландия, Пакистан, Турция, Италия, Норвегия и др. Над 80% от явилите се на изпита се справиха с решаването на задачите от теста. Средният успех на резултатите от теста по “Биология” е Добър 3,84.
На изпит по “Химия” се явиха 48 кандидат-студента, желаещи да се класират за англоезичния курс на обучение в специалност “Медицина”. Кандидатите решаваха тестови задачи от неорганична и органична химия и успешно се справиха близо 80% от явилите се на изпита. Средния успех, който показаха решилите теста по “химия” е добър 3,54.
Следващите онлайн кандидатстудентски изпити за англоезично обучение в специалностите “Медицина” и “Ветеринарна медицина в Тракийски университет са на 27 и 28 август 2022 година.
Доц.д-р Нели Грозева, зам. ректор по учебна дейност