Часовете в пети, шести и седми клас вече ще са по 40 минути във всички училища

В пети, шести и седми клас звънецът вече ще бие след 40 вместо след 45 минути във всички училища, както е в момента в трети и четвърти клас. Сега такава е продължителността на часовете в прогимназията само там, където се учи на две смени, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Часовете на трите випуска се намаляват по указание на Министерството на здравеопазването (МЗ) и с цел равнопоставеност на всички ученици от тези класове. Промяната се прави чрез изменения в две наредби на министъра на образованието и науката, които бяха публикувани за обществено обсъждане днес – за учебния план и за организацията на дейностите в училищното образование. Ако бъдат приети, те ще влязат в сила от началото на учебната 2022/2023 година.  

Въвеждането на 40-минутни учебни часове ще съкрати общото време за обучение. Това ще се отрази върху усвояването на материала особено по ключови предмети, като български език и литература, и математика, които се изучават с най-голям брой часове.

Ето защо Министерството на образованието и науката (МОН) предлага да увеличи броя часове по български език и литература с половин час седмично в пети и шести клас, и по математика – също с половин час в пети, шести и седми клас. Наред с това проведените анкети сред учители и ученици за учебните програми показват необходимост от увеличаване и на часовете по география и икономика в пети клас – отново с половин час седмично.

Увеличаването на броя часове по трите предмета е в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и с изискванията на МЗ, които допускат обща седмична натовареност от 32 учебни часа.

Изгубеното учебно време заради скъсяването на учебния час в прогимназията би могло да се компенсира и по друг начин – чрез удължаване на общото учебното време с две седмици за учениците от първи до шести клас. Това предложение беше обсъждано неколкократно със социалните партньори. По-голямата част от тях го подкрепят, но смятат, че са необходими още разяснения и обсъждане на детайлите.  

В същото време данните са категорични, че българските ученици имат най-краткото задължително учебно време в Европа. Общият брой на задължителните часове в класовете от първи до десети, включително, приравнени към астрономическите, е 7040. Средната стойност за държавите в Европа е 8617 часа, а повечето страни са в диапазона между 8000 и 9000 часа. В България най-малко учат първокласниците и второкласниците – съответно 411 и 429 астрономически часа на година. С по няколкостотин часа годишно изостават от връстниците си в много европейски държави също нашите ученици в трети, четвърти, пети и шести клас.

Както показват резултатите от националните външни оценявания в четвърти, седми и десети клас, и от държавните зрелостни изпити, това е един от факторите, които се отразяват негативно върху подготовката на учениците.

Проектът за изменение на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план може да се види на адреса: file:///C:/Users/bta/Downloads/izmnitelen-akt-nar4-22072022%20(2).pdf

Проектът за изменение на Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование може да се види на адреса: file:///C:/Users/bta/Downloads/naredba10-2016-org-deynosti-22072022.pdf