„Колело на емоциите“ предлага Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора спечели нов проект по Програма „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ на Национален фонд „Култура“.

Целта на проекта „Колелото на емоциите“ е преживяването по време на четене да окаже положително въздействие върху живота на децата като им помогне да развият емоционалната си интелигентност.

Акцентира се върху емоциите любов, радост, изненада, тъга, гняв, страх. Създаването на методология и изграждането на екип от консултанти – библиотекари, оказващи подкрепа на деца с техники на приказкотерапията. В осмислянето на словото чрез собствените емоции се включват артисти, писатели, художници и музиканти.

Дейностите по проекта ще са фокусирани върху създаване на „Колело на емоциите“, което да създаде ново, положително въздействие върху процеса по четене при децата, с акцент върху емоциите. Засягат се актуални и съвременни теми. Предвидени са обучения на основния екип, а участието им в проекта ще развие техния професионален капацитет. Включват се млади експерти и от други изкуства. Проектът е предвиден да създаде устойчиви дейности, които да могат да се мултиплицират в сродни организации.

Проектът ще се реализира за периода 2022 – 2023 г.

Долап.бг