Директорът на СУ „Иван Вазов“ Динко Цвятков:“Успехите са общо дело. Дължат се на учителския екип и на учениците ни!“

На 2 юли 2022 г. се навършиха четири години от деня, в който Динко Цвятков спечели конкурс и стана директор на Средно училище „Иван Вазов“ в Стара Загора.

Роден е през 1974 г. в Стара Загора. Завършва с пълно отличие Механотехникума в Нова Загора и Пловдивския университет, със специалностите „Физика“ и „Математика“. Убеден е, че силата му е в математиката. Започва работа в Стара Загора като учител по математика в Центъра за научно и техническо творчество, после в 10 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, възпитател е в Дома за деца без родителска грижа „Мария Терезия“, от 2002 г е учител по математика в СУ”Иван Вазов“. През 2017-а презентация на негови ученици е сред най-добрите в Европа в седмицата на откритията, която се организира от международната образователна платформа SCIENTIX. Тя обединява ресурси от училища в цяла Европа, а една от седемте й контактни точки е в България – Института по математика и информатика (ИМИ) на БАН, секция „Образование по математика и информатика“. Към ИМИ вазовци поддържат „Виртуален училищен кабинет по математика“.

За изминалите четири години, откакто г-н Цвятков е директор, ръстът на учениците е с 200, а учителите с 12 повече. Реализирани са 3 международни проекта, изградена е действаща лаборатория по национална програма, реновиран е сградният фонд, изцяло обновени са физкултурен салон и двора.

Господин Цвятков, как едно квартално училище, каквото е „Иван Вазов“ стана желано като елитните?

С труда на колегите и отношението на екипа. Нашият екип като цяло, много обгрижва децата, има много добро отношение към тях. Учениците ни виждат, че искаме да ги научим на добро и да им дадем нужните знания, което естествено ги мотивира да учат повече и се реализират…И малко повече популярност проявихме на нещата, които стават в училище. Това обърна отношението към нас. Всеки от колегите максимално даде гласност на онова, което постига, за резултатите в учебната дейност и на извънкласните форми на работа. Преди бяхме затворени. Нямаше кой да предприеме това като крачка. Всъщност чрез официалните мрежи, всеки колега с профила си правеше достояние не само на себе си, но преди всичко на децата и техните усилия. Всеки от нас започва да качва какво и как го прави от Програмите на Министерство на образованието и науката. С извънкласните дейности започнахме активно да се занимаваме с учениците. В момента имаме 17 група за занимания по интереси преди всичко в областта на математиката и изкуствата, информационните технологии, български език, творчество, спорт…Почти всеки ден различни екипи участват в състезания, във фестивали, в турнири…Родителите виждат тази активност и дават висока оценка. По-голямата част от нашите ученици са втори деца в семейството, като батковците или каките или продължават да учат в по-горните класове или вече са завършили нашето училище.

Освен това голяма е ролята на материално-техническата база. Според мене, тя идва на второ място защото технологично сме много добре оборудвани. От друга страна колегите са много отворени за всякакви нови програмни продукти, софтуери, облачни технологии. Ние ги работим с лекота и настояват да се развиват. От тях интересът и ангажираността преминава и у учениците.

Учебният процес е екипна работа, не е заслуга на един или двама. В От 67 преди четири години, в момента преподавателите в СУ „Иван Вазов“ са 85, с тенденция да наближим 90. Това е така, защото сме първото училище в Стара Загора, което вече е на 181 години и държим на традициите. Много е мотивиращ този факт.

Вашето училище работи по много регионални, национални и международни проекти. Ваши екипи непрекъснато ходят на обучение, на практикуми и разменни гостувания.

От 12 години училището ни работи по програма „Коменски“, „Еразъм“, индивидуални квалификации по програма „Коменски“. В момента приключваме програмата „Спаси планетата“ – изключително обогатяващ проект. Видяхме на място в чужбина хората как преработват отпадъците си, как от животински екстременти се произвежда метан, а от метана – електричество, което захранва болницата и училищата в един малък град в Чехия. Същото е в Словакия. В Испания навсякъде има контейнери за разделно събиране на пластмаса, на метали, на хранителни продукти. Всичко това се преработва и се връща обратно в икономиката като ресурс. Това е пример за подражание.

Вие какво „откраднахте“ от видяното?

Много неща. На проведеното състезание нашите деца се справиха най-добре със задачата да направят сферично огледало с картонено алуминиево фолио, в което да пържат яйце. Във фокуса се слага метално съдче, в което се сипва олио, то загрява и яйцето се пържи. Ние го направихме показно в Испания, но масово се прилага в Африка. Сферичните огледала са специално изработени. Мери се температурата на олиото, което трябва да е с над 100 градуса, за да няма салмонела и се пържи. Пържихме и картофи. Никакъв не е проблемът, само трябва да има слънце. Т.е. да се използва слънчевата енергия. С други думи, наблегнахме на ресурсите в природата, без да вредим на нея. В този ред на мисли, по плана за възстановяване и развитие кандидатствахме заедно с Община Стара Загора за изграждане на фотоволтаични мощности. Нашето училище има много голяма осветеност и ще покриваме нуждите от електричество. Вероятно ще се стигне до нужните 1 млн лв. с климатична инсталацията, която да се захранва, термопомпи и пр. Това е алтернатива на газовото отопление, което ще бъде модерно и иновативно, стига средствата да стигнат до нас. Това е полезната зелена енергия.

Какво друго става в СУ „Иван Вазов“ Стара Загора?

Като цяло годината за мене е едва ли не нулева. Предвид епидемията, политическата обстановка в България и Европа, няма как по-глобално да предприемем действия, от които имаме потреба, за да надграждаме постигнатото. Страхувам се да не ни намалят или спрат финансирането. В даден момент бюджетът няма да издържи. Заплатите на учителите са увеличени, но средствата за издръжка не са. Миналата година за ноември, декември и януари дадохме 100000 лв. за газ, при 30 000 лв. за същия период по-предната година. Трябва да сме по-разумни в харчовете.

Предвиждаме да започнем новата учебна година със зелена класна стая и зелено училище. Като цяло с колегите сме решили повече опити да правим пред и с учениците, да им показваме природата с нейните дадености. В училище започнаха работа много мотивирани млади колеги, които говорят за билки, за запазване на животинския свят. В „Зелени балкани“ имаме осиновени животни, за които децата се грижат системно и последователно, което много ме радва. В северната част на училищния двор засадиха дървета, на есен предстои още да засадим – да бъде зелено и хубаво. Родителите и колегите разчертаха двора с най-различни игри.

Направихме модерна лаборатория по природни науки с всички екологични изисквания, с платформи и материали за опити…На колегите им се работи, което много ме радва. Средната възраст на учителите ни е около 43 години. В начална степен са повечето млади колеги. Като цяло проблемът ни е с учители по математика и природни науки.

Имате ли проблем с приема, г-н Цвятков?

Не се оплаквам. Първи клас са 5 пълни паралелки и 2 паралелки в гимназиален етап – една професионална и една профилирана, насочени в областта на IT-сектора. Сигурен съм, че ще приемем хубави деца, които да са мотивирани и да им се учи. Правим всичко възможно да постигнем затворен цикъл, т.е. тези, които са при нас от първи клас, да продължат и в гимназиален, защото имат нужната основа. Те го виждат, оценяват учителите си и остават при нас. Още повече, че базата ни е добра, учителите ни са доказано добри и си остават при нас.

Как ще решите кадровия проблем с недостига на учители?

Инвестираме в наши ученици, които учат математика в момента. Надявам се да се върнат в училище. Очакваме първата „лястовичка“ да завърши висшето си образование по математика догодина. Тя е ученичка на СУ „Иван Вазов“ от първи до 12-ти клас – танцьорка, била е състезателка по спортна гимнастика, изключително мотивирано момиче, което завърши успешно трети курс в Пловдивския университет . Дай Боже да поиска да се върне в родния си град и да работи като учител.

За какво мечтае директорът на СУ „Иван Вазов“?

Училището ни да бъде съвременно и модерно. Да има развитие на децата във всички направления на науката, изкуствата, спорта. Постигнатото – да надградим. Да намерим още методи и пътища за мотивиране на младите хора да усвояват знания. Искам да сме в горната част на средата на технологиите, на образованието. Учениците ни да знаят, да могат, да са креативни, да знаят езици.

Вие отдавна поддържате контакти с Българска академия на науките? Това какво Ви дава?

БАН стана моят втори университет с Института по математика и екипа на акад. Кендеров, Тони Чехларова и Жени Сендова. Там е всичко ново, всичко, което е отворено към Европа и европейската училищна мрежа. Осъществихме много международни проекти заедно. Там човек вижда изпреварващото ново като тенденция в образованието по математика. Организират се срещи с учители от цялата страна. Опитът, който пренесох в Стара Загора е от конференциите, организирани в БАН. Възприехме различни гледни точки за преподаване на математика. Много иновативни неща, направени на ръка със софтуер, което децата оценяват. Защото дали може да реши една задача с Питагорова теорема или да приложи косвено Питагоровата теорема няколко пъти – по-добре да я прилага, отколкото да решава задачи от сборник. Това е моята теория. Който иска да се развива в научната сфера – помагаме като цяло. Но при нас децата искат приложност, да се вижда ефектът от цялата работа. Досега в училище не сме имали ученик, който да иска да се занимава с наука. Искам математиката да бъде силна като школа в нашето училище. Затова трябва много мераклии учители да работят. Да искат те да се развиват и така да развиват и децата. Ако спрем ние да се развиваме няма да има напредък и при учениците.

Какво замисляте за новата учебна година?

Концерт, послучай 180-годишнината на училището, защото заради пандемията не успяхме да реализираме идеите си. Трябва да бъде стилен, красив и запомнящ се. Здраве и живот ще го проведем за патронния ни празник през м. ноември …Компютърната база трябва да се реновира.

В по-дългосрочен план искам да променя храната в стола. Столът да придобие съвършено друг облик, така както видях в Европа. Трябва да се смени цялото остаряло оборудване. Иска се по различен начин приготвяне и поднасяне на храната. За това трябват инвестиции. Надявам се с Общината да го реализираме, защото се хранят повече от половината ученици, които са 950.

Росица Ранчева