Студенти от Тракийски университет ще се обучават в подвижна лаборатория за биограз

Подвижната лаборатория за производство на биогаз ще бъде доставена и монтирана в Тракийски университет от специалисти на Институт „Робърт Бойл“ от германския град Йена. Това договориха ректорът доц. д-р Добри Ярков и Олаф Луних, председател на Надзорния съвет на Института.

Универсалната мобилна лаборатория за производство на биогаз от различни суровини ще се използва за образователни и демонстрационни нужди на Старозагорския университет. Тя се състои от модули за предварителна подготовка на входните суровини, за двустепенна ферментация, хидравлична преса за твърди частици и шест работни места.

Немски специалисти ще обучат на място в Стара Загора своите колеги от Тракийския университет за работа с инсталацията. Тя ще бъде ползвана не само в учебния процес на студентите, но и за демонстрации на външни заинтересовани страни.

Мобилната биогаз-лаборатория може да работи с различни отпадъци, произвежда пелети и други материали от разпада на отпадъчните продукти, не замърсява околната среда, използва мокра и суха ферментация. На покрива й се монтират фотоволтаици, завършвайки така екологичния производствен цикъл.

Стоянка Пастърмова