Молим Света Марина за здраве, сили и милост за всички

Света Марина…води тридневието от най-горещите дни в годината. В представите на вярващите е най-смелата, събрала сили и кураж да се опълчи на демоните в света и в себе си…

Ето тая смелост ни вдъхва почитта към нея, защото засвидетелства силите, с които ни обгръща и се застъпва пред Бога за нас…Дава толкова упование и надежда, че безброй са църквите и манастирите, които хората са й посветили…

Много я харесвам!

В един изключително мъжки свят, в който властват не добронамереността и притворството, уклоните и суетата Тя не се поколебава да поведе битката с тъмните сили…Ето я на иконата с чук му разбива главата и му показва къде му е мястото, за да ни окуражи да бъдем смели в отстояване на доброто, милостта, човеколюбието, вярата и надеждата и Любовта, застанем ли с молитва пред вратите на Бога…

И днес се обръщам към нея: Света Марино, дай ми от огнената си сила и вяра да устоя на козните на лукавия, да си вървя неотклонно по пътя и да следвам примера ти. Измоли здраве, сили и милост за всички, които прибягват под небесната ти закрила, измоли милост и здраве за децата ми, за близките, приятелите и непознатите и за мен грешната.

Господи, дай Й сили да разбие легионите на злото и да брани вярното ти стадо!

Гинка Михайлова