Старозагорският държавен архив се включи в Проект „Левиатан“

Екип от научни работници, част от международния европейски проект „Европейският Левиатан – развитието на медицината в следвоенна Европа и „общото благо“ (накратко „Левиатан“), посети Държавен архив (ДА) – Стара Загора в периода 11.07. – 14.07.2022. Осъществена бе работа по широк спектър от теми : репродуктивни политики и домове „Майка и дете“, институции за деца с различни потребности/способности, санаториуми, държавните политики в образи и др /. Екипът в състав доц. д-р Кристина Попова, доц. д-р Марияна Пискова, д-р Калина Анчова и доц. д-р Анелия Касабова (ръководителка на българската група) изказва сърдечната си благодарност на целия екип на ДА – Стара Загора за добрата организация, професионалното обслужване и компетентната подкрепа. Благодарение на всичко това, успяхме да прегледаме значителен масив от архивни документи, да се запознаем на място с работата на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания с. Бузовград и да проведем важен и вълнуващ разговор с екипа на Центъра и споделени добри практики в работата на специалистите.

Проект „Левиатан“, финансиран от Европейския съвет за научни изследвания, категория „Синергия“, обединява учени от 4 институции ( ИЕФЕМ – БАН, Централноевропейския университет Будапеща/Виена – проф. Юдит Шандор, Институт за изследване на медицината и на медицинската етика, Шарите – Берлин – проф. Фолкер Хес, Университет Хамбург – проф. Улф Шмит). Българският екип е най-многочисленият, включва утвърдени учени -освен посетилите ДА -Стара Загора проф. Даниела Колева, проф. Минчо Георгиев, доц. Игнат Петров, гл. ас. Милена Ангелова, както и млади надеждни учени (магистри, докторанти, постдокторанти).

Целта на проекта е през призмата на медицината да се изследват взаимовръзките между „капиталистическия свят“ и „социалистическия лагер“, да се постави въпросът дали и доколко „Желязната завеса“ е била пропусклива, в кои области, на какви нива и в каква степен е имало взаимовлияния. Работата по проекта е свързана и с издирване на неизползвани досега за науката документи, съхраняващи се в архивите. ДА – Стара Загора ни предостави най-добри възможности и условия за работа по документите, свързани с темата на проекта.

Архивистите използваха предоставената добра възможност да връчат на доц. д-р Марияна Пискова присъдената грамота за читател на годината на ДА – Стара Загора за 2021 г.

Галентин Карастоянов