Отлично представяне на седмокласниците на Второ ОУ“П.Р.Славейков“ на матурите

Седмокласниците на Второ основно училище „П.Р.Славейков” са с най-високи резултати от Националното външно оценяване по математика и български език и литература за учебната 2021/2022 г. сред общообразователните училища в Областта.

Класацията, както и миналата  година по математика и по български език и литература води Профилирана природо-математическа гимназия „Гео Милев”, Стара Загора, следвана от Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков”, Казанлък.

„Нашето училище е на трето място в общата класация, но е първо сред общообразователните училища и по двата предмета. Този факт много ни радва и се гордеем с резултатите, които показват солидна подготовка – преподаватели на ниво и мотивирани ученици. Почти всичките ни възпитаници са приети на първо желание в предпочитаните от тях гимназии” – коментира Милена Желязкова, директор на Второ основно училище „П.Р.Славейков”.

Резултати от Националното външно оценяване по БЕЛ

за учениците в VІІ клас

за учебната 2021/2022 година

Населено място Наименование на училището Среден брой точки
у-ще област страната
гр. Стара Загора Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ 87,15 49,28 53,63
гр. Казанлък Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ 78,95 49,28 53,63
гр. Стара Загора Второ основно училище „П.Р.Славейков“ 72,50 49,28 53,63
гр. Казанлък Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов” 70,70 49,28 53,63
гр. Стара Загора Шесто основно училище „Свети Никола“ 70,57 49,28 53,63
гр. Стара Загора

Основно училище „Кирил Христов “

 

68,44 49,28 53,63

Резултати от Националното външно оценяване по математика за учениците в VII клас за учебната 2021/2022 година

Област Населено място Код по
НЕСПУО
Наименование на училището Среден брой точки
училище област национално
СТАРА ЗАГОРА ГР.СТАРА ЗАГОРА 2400102 Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ 89.98 31.88 35.32
СТАРА ЗАГОРА ГР.КАЗАНЛЪК 2400262 Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ 67.47 31.88 35.32
СТАРА ЗАГОРА ГР.СТАРА ЗАГОРА 2400123 Второ основно училище „П.Р.Славейков“ 54 31.88 35.32
СТАРА ЗАГОРА ГР.СТАРА ЗАГОРА 2403219 Шесто основно училище „Свети Никола“ 51.59 31.88 35.32
СТАРА ЗАГОРА ГР.СТАРА ЗАГОРА 2400125 Основно училище „КИРИЛ ХРИСТОВ „ 48.21 31.88 35.32
СТАРА ЗАГОРА ГР.СТАРА ЗАГОРА 2400167 Частно основно училище „Елин Пелин“ 46.41 31.88 35.32
СТАРА ЗАГОРА ГР.СТАРА ЗАГОРА 2400106 Средно училище „Максим Горки“ 43.79 31.88 35.32
СТАРА ЗАГОРА ГР.СТАРА ЗАГОРА 2400126 Пето основно училище “ Митьо Станев „ 43.74 31.88 35.32
СТАРА ЗАГОРА С.ОБРУЧИЩЕ 2404113 Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ 42.25 31.88 35.32
СТАРА ЗАГОРА С.ОСЕТЕНОВО 2409146 Основно училище „Христо Ботев“ 9.5 31.88 35.32
СТАРА ЗАГОРА С.КЪНЧЕВО 2400283 Основно училище Свети Свети Кирил и Методий“ 8.9 31.88 35.32
СТАРА ЗАГОРА С.ДЪБОВО 2405119 Основно училище „Св.св.Кирил и Методий“ 8.57 31.88 35.32