Дейности по проект „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение“

Националната програма за младежта 2021-2025

„Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение

 На 10.07.2022 г. участници в проект „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение“ посетиха Парка за реадаптация на танцуващи мечки .Паркът е е разположен в Южна Рила, на 12км от град Белица в местността „Андрианов чарк“.  Дивите обитатели живеят сред гъсти гори и хълмове..Има специално изградени бърлоги за сън и езерца за къпане..След срещата с властелините на планината –кафявите мечки, младежите посетиха и  Природонаучен музей Плиоценски парк Дорково. В него са представени находки от плиоцена, открити в палеонтологичното находища. Централно място заема  мастодонта, с височина 3.5 м на 5 млн.години.

Дейността е по проект „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение” на СНЦ ”Бага Тур”, финансиран  от Националната програма за младежта /2021-2025 г./ на Министерството на младежта и спорта, тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“ по договор 25-00-10/30.03.2022г.

Следващата дейност -Презентиране на резултатите от проекта пред обществеността – заключителна конференция.  ще се състои  на 29 юли 2022г., в Къщата на архитекта от  18.30 часа.