10 щъркели полетяха волно в синьото небе

На 7 юли 2022 г. Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора освободи 10 възрастни , оздравели вече, бели щъркели. Други 5-6 остават във волиерите при по-малките и младите, за да ги обучават и подготвят за дългия им път след 2 месец към Африка.

Преди освобождаването птиците бяха щателно прегледани от екип, ръководен от д-р Руско Петров Руско Петров от „Зелени Балкани“. Преди месеци те са постъпили с редица здравословни проблеми – най-често обстреляни, отровени, токови удари и др.
Преди да литнат, на всеки щъркел са поставени по два пръстена – метален и пластмасов, за да се следи местопребиваването им у нас и по света.

Това е второто освобождаване на щъркели за тази година от Спасителния център за диви животни. Първото е направено на птиците, които са постъпили за лечение в периода октомври 2021 г. – февруари 2022 г. и които са презимували в България. След два месеца предстои и трето освобождаване на благородните хвъркати.

В момента в Спасителния център се лекуват или пребивават над 500 птици – лешояди, керкенези, сови, орли и др. и дребни бозайници катерички,видри, порове и др.

Екипът на Центъра кани всички, които желаят да бъдат доброволци, да се присъединят към живота и работата на Спасителния център за диви животни.