Конкурси за Нощ на учените обяви ДИПКУ Стара Загора

Повече от 40 докторанти, млади учени и изследователи от Русенския университет, както и директори и учители от средни училища в Русе и региона се събраха на семинар на тема „Научна
комуникация и иновативно обучение“. Това е едно от предварителните събития в програмата на Европейската нощ на учените за 2022 година. Семинарът, замислен като научно рали с маршрут София – Пловдив Русе – Бургас – Стара Загора, откъдето са партньорските институции в консорциума, си поставя
не само образователни и мотивационни цели в полза на младите учени и учителите от средните училища. Основните акценти в семинара партньорство между училищата и научните организации, комуникиране на науката, роля на социалните медии в научната комуникация, популяризиране на резултатите от научни
проекти, откриват широк и прагматичен дебат. Той обхваща иновативните подходи, ориентирани към събуждането на интерес и любопитство сред младите хора към науката и гарантирането на нейното развитие в съответствие със съвременните императиви за зелена и дигитална Европа.
Проектът „Европейска нощ на учените К-Трио 2022 – 2023“ се изпълнява от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийския университет Стара Загора. Той е
финансиран по програма „Хоризонт Европа“ и е с продължителност от 22 месеца. Проектът се изпълнява от консорциум от 11 партньора: Софийския университет Св. Климент Охридски“, сдружение „Форум наука“, Тракийския университет, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Университета Проф. д-р Асен Златаров“, Центъра по растителна системна биология и биотехнология, Института по математика и
информатика към БАН, клуб „Млад учен“, Регионалния исторически музей – София, Единния център за иновации на Българската академия на науките и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив.
Европейската нощ на учените е инициатива,която е с дългогодишна история и традиции и се отбелязва всяка година в над 300 града в Европейския съюз. Тази година ще се проведе на 24 септември. Проектът
на Тракийския университет включва организирането на предварителни събития, както и на Европейска нощ на учените 2022 – 2023 с разнообразни дейности през цялата година. С тях ще се насърчава интересът
на младите хора – ученици, студенти, учени и педагози, към STEAM и изследователска кариера. Подхранва се нова култура на творчество, научно любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда. Повишава се обществената готовност за ангажиране с гражданската наука и
отворената наука.
На територията на Стара Загора вече се провеждат организирани посещения на докторанти и доктори от Тракийския университет в училища от града. Сред тях са ППМГ „Гео Милев“, 13. ОУ „Паисий Хилендарски“, Образователният и туристически център „Кукуряк“, Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи Проф. Минко Балкански“ и др.
На 26 юни 2022 г. в Албена“, в рамките на XXII педагогически форум, организиран от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийския университет, се проведе кръгла маса на тема Креативни подходи в образованието и квалификацията (добри практики STE(A)M)“.
Обявени са и традиционните за проект К-Трио“ конкурси за Европейската нощ на учените 2022, които тази година са на тема Умен град“. Участниците могат да изберат една от трите категории, в която да се включат рисунка, приложение или художествен текст, който може да бъде есе,приказка, стихотворение,
разказ или сценарий. Няма възрастови ограничения за кандидатите, които трябва да изпратят своите творби на адрес: Тракийски Университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), ул. Армейска № 9, гр. Стара Загора, стая 202/203. Моля, не забравяйте да опишете име на автор, възраст, училище/университет .

Участниците ще бъдат оценявани по критерии като оригиналност, качество на изпълнение и творчество и спрямо съответната възрастова група (детска градина, начално училище, основно, средно, висше образование, възрастни).
Готовите материали по конкурсите следва да бъдат представени не по-късно от 16 септември 2022.
Отличените от журито продукти ще бъдат представени и наградени на 24.09.2022 г. по време на Европейската нощ на учените в Стара Загора. Участниците ще получат грамоти или сертификати за участие в конкурс по международен проект.