Конкурси за заемане на длъжността „Директор“ на 32 старозагорски училища обяви МОН

Министерство на образованието и науката (МОН) обяви конкурси в цялата страна за заемане на длъжността „Директор“ на държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование . За област Стара Загора това се отнася за 32 държавни и общински училища както следва:

1. Професионална гимназияИван Хаджиенов“ Казанлък;
2. Основно училище „Кулата“ Казанлък ;
3. Основно училище „Васил Левски“ с. Бузовград, Казанлък;
4. Основно училище Св. Климент Охридски“ с. Горно Черковище, Казанлък;
5. Обединено училище Св. св. Кирил и Методий“ с. Ръжена, Казанлък;
6. Основно училище Св. Паисий Хилендарски“с. Хаджидимитрово, Казанлък;
7. Основно училище Д-р Петър Берон“ с. Шейново, Казанлък;
8. Начално училище Св. св. Кирил и Методий“ с. Нова махала, Николаево;
9. Основно училище Христо Ботев“ с. Александрово, Павел баня;
10. Основно училище Ген. Скобелев“ с. Скобелево, Павел баня;
11. Средно училище Гео Милев“Раднево ;
12. Първо основно училище Св. Климент Охридски“, Раднево ;
13. Профилирана природоматематическа гимназия Гео Милев“,Стара Загора;

14. Средно училище „Христо Смирненски“, Стара Загора ;
15. Спортно училище „Тодор Каблешков“, Стара Загора;
16. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“
Стара Загора;
17. Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов“
Стара Загора ;

18. Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов“, Стара Загора;
19. Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“, Стара Загора;
20. Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи Проф. Минко Балкански“
Стара Загора ;

21.Професионална гимназия по строителство и дървообработване „Инж.Недьо Ранчев“, Стара Загора;
22. Основно училище „Кирил Христов“, Стара Загора ;
23. Пето основно училище Митьо Станев“, Стара Загора;

24. Основно училище „Самара“ Стара Загора ;
25. Девето основно училище Веселин Ханчев“, Стара Загора;
26. Основно училище „Христо Ботев“ с. Горно Ботево , Стара Загора;
27. Основно училище „Отец Паисий“ с. Калояновец, Стара Загора;
28. Професионална гимназия по селско стопанство Чирпан;

29. Основно училище „Васил Левски“ с. Гита ,Чирпан;
30. Основно училище „Отец Паисий“ с. Зетьово, Чирпан;

31. Основно училище „Кирил и Методий“ с. Свобода Чирпан;

32. Начално училище „Св. Климент Охридски“ , Чирпан .

Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на образованието – Стара Загора, адрес: ул. „Барейро“ No 9, етаж 4, стая No 15, или на електронна поща: rio_stara_zagora@mon.bg (подписани
с електронен подпис от кандидата).
Телефон за контакт: 042/627607; 042/252129; 0878/491369.
При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Подаването на писмено заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Регионалното управление на образованието –Стара Загора.
Контрол по изпълнение на заповедта на министъра на образованието и науката ще осъществява лично Милена Йолдова-Стоянова – началник на РУО – Стара Загора.

Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на институцията.

Dolap.bg