Тракийският университет чрез своя Институт за устойчив преход и развитие е пълноправен партньор в Инициативата EIT HEI

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви 26-те печеливши консорциума, избрани да участват в инициативата на EIT HEI и Тракийският университет е един от тях.
Близо 300 висши училища (ВУ) и техните партньори от 38 държави ще получат общо до 31,2 милиона евро за укрепване на своя новаторски капацитет. Сред спечелилите финансиране са и 3 български университета: Лесотехническият в София – с акцент върху климатичните промени, Софийският „Св. Климент Охридски“ с концентриране върху проблемите на екосистемите и Тракийският в Стара Загора с една от най-значимите теми на века – усвояването на водорода.
Партньори на Тракийския университет са висши училища от Белгия и Германия, Италия и Румъния, Обединеното кралство, Испания и Украйна, като университетите от Германия са три, а от Италия два. Висше училище от Швейцария е асоцииран партньор.
Консорциумът KICstartH2, който обединява девет висши учебни заведения, два изследователски института и една консултантска фирма за малки и средни предприятия има за цел да ускори усвояването на водорода в цяла Европа чрез образование и иновации, насочени към студенти и професионалисти в индустрията. Чрез набор от шест действия KICstartH2 ще надгради институционалния капацитет за дигитализация, интернационализация и сътрудничество, за да предостави онлайн модули за водородно образование и бизнес иновации.
Първата фаза от изпълнението на проекта е от юли до декември тази година, а втората от януари 2023 до юни 2024 г. Средствата по проекта за всички партньори са съответно до 300 хиляди евро в началния етап и до 900 хиляди във втория.
Стоянка Пастармова