Архитект Младен Иванов е новия главен архитект на Стара Загора

Седемчленната конкурсна комисия единодушно избра арх. Младен Иванов, за главен архитект на Община Стара Загора – каза за Dolap.bg председателят й инж. Янчо Калоянов, зам.кмет „Устройство на територията, строителство и инвестиции“.- Процесът протече много професионално и много гладко. Имаше програма. Бяха ясни правилата, нямаше излишно напрежение и за членовете на комисията, и за кандидатите“.

Останалите членове на комисията са представителят на Камарата на архитекти арх. Петър Влахов и на Съюза на архитектите – арх. Велемир Георгиев, временно изпълняващият длъжността „Главен архитект“ Николай Василев, Лариса Иванова – директор на Дирекция „ТСУ“ и секретарят на Общината Делян Иванов.

Ето какви са впечатленията за проведения конкурс на арх. Велемир Георгиев:

Конкурсът се проведе на три кръга в продължение на три седмици. Първият кръг беше чисто теоретичен от Закона за устройство на територията. Въпреки, че нещата са пределно ясни, арх. Иванов събра по-голям брой точки от другия кандидат арх. Стефан Христов. При писмената работа на тема „Цели и проблеми на градската среда на Стара Загора, през погледа на главния архитект “ колегата арх. Иванов показа много повече познаване на материята, каква представа има за проблематиката, какви казуси има да решава, какви предложения има и пр.

При интервюто на финалния тур се видя как ще контактува с гилдията, което е много важно. В писмената му работа акцентът беше, че ще търси диалог и комуникация с нашите институции, т.е. наясно е, че това е не само максимално необходимо, но и полезно. Той говори за организиране на конкурси, на обществени обсъждания по градоустройствени проблеми и пр. Арх. Иванов беше детайлно запознат с Общия устройствен план, което е изключително важно. По някакво стечение на обстоятелствата интервюто с колегите се проведе на същата дата (30 юни 2022 г.), на която Общинският съвет прие Общия устройствен план“.

Старозагорецът арх. Младен Иванов е на 41 години. Семеен е с едно дете.

Инж. Янчо Калоянов заяви, че като председател на конкурсната комисия е подписал протокола, както и съобщението до кмета, че комисията е избрала главен архитект. Следващата стъпка е кметът да издаде заповед за назначаване на новия главен архитект.

Росица Ранчева