Одобриха окончателния вариант на Общия устройствен план на Стара Загора

С пълно мнозинство, Общински съвет Стара Загора одобри окончателния проект за Общ устройствен план (ОУП) на общината.

„ОУП бе стартиран като изработка още през 2020 година. Предварителният проект бе подложен на експертна оценка, проведе се и обществено обсъждане. Проектантският екип отрази допълненията и се съобрази до голяма степен с всички предоставени становища и предложения“, уточни арх. Мартин Паскалев, председател на Постоянната комисия по териториално и селищно развитие и транспорт. От думите му стана ясно, че градът ще се разширява в източна и западна посока що се отнася до жилищното строителство, а на юг ще се развива потенциалът за бизнес и  инвестиции. „В плана вече влизат всички 51 старозагорски села, със съответните конкретизирани територии за застрояване“, допълни той.

„Благодаря на екипа, който работи по проекта, както и на всички общински съветници, включили се активно в дейностите“, подчерта по време на дебатите по предложението кметът на община Стара Загора Живко Тодоров. „На първо място трябва да отбележим, че се премахват наличните противоречия по отношение на действащи ПУП, които се разминаваха с предходния ОУП.  С приемането днес се разрешават проблемите на хората, но и на администрацията. Така обезпечаваме и съществуващите зелени площи, което е в синхрон с нашата политика“, допълни кметът. Той обособи като важно достойство на плана възможността да се привличат нови инвеститори със създаването на нови индустриални терени. „Перфектен Общ устройствен план няма – той трябва да дава визия за цялостния дух и визия за развитие и управление. Всяко едно инвестиционно намерение ще продължи да се разглежда обстойно, така че да не бъде в ущърб на хората“, подчерта Живко Тодоров. Той обобщи и намеренията на Общината да бъде все по-атрактивно място за бизнеса и предприемачите.  Съветниците подкрепиха и оставането в сила на досега действащите Подробни устройствени планове.

На 40-тото заседание на местния парламент бяха разгледани общо 76 предложения. Гласувано бе финансовото подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция. 17 са документите, които отговарят на изискванията и ще получат подкрепа в размер на 3 хил. лева.

Упълномощен бе представител на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“ АД, което бива свикано заради постъпил интерес за закупуване на имот. „Индустриална зона „Загоре“ е на път да бъде запълнена. Отново повдигам въпроса за развиването на терените на Летище Стара Загора като индустриална зона– това е основният и най-добър начин да отговорим на предизвикателствата, които стоят пред нас по повод Зелената сделка и предстоящите трансформаци. Стара Загора трябва да има добра и работеща алтернатива. Считам, че трябва да се обединим около това да поискаме от държавата летището, на което да бъде запазена пистата. Така тези 2200 дка да бъдат развити, да изградим необходимата прилежаща инфраструктура и тези терени да привличат инвеститори, търсещи големи терени“, призова кметът на общината. Той припомни, че „Загоре“ няколко пъти не бе предпочетена от компаниите, защото не може да отговори на изискване за размер на предлаганите площи. „Бъдещето на Стара Загора е свързано с тази тема. Вярвам, че ще намерим консенсус с Общински съвет и ще направим стъпки в тази посока, за да привличаме големите инвеститори“, каза по време на заседанието Тодоров.

На второ четене одобрение получи Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора /приета с Решение № 664 от 17.12.2020 г. на Общински съвет Стара Загора/. Приет бе и Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора. Избрани бяха общинските съветници, които да участват в състава Експертната комисия по чл. 9, ал. 1 от Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на културни проекти в Община Стара Загора. Старейшините са Дарин Петков, Петър Желязков, Валентина Бонева и Явор Гънчев.

С 31 гласа „За“ бе подкрепено изграждането на паметник на Тодор Александров в Стара Загора.

Общинският съвет утвърди промени в общинската транспортна схема, касаещи разписанието на автобус №204 – СБА – Гробищен парк 2. Съветниците подкрепиха и продължаване на дейността на Триажен COVID кабинет в ДКЦ I, с работно време от понеделник до петък.

На своето редовно заседание днес, съветниците дадоха ход на процедурата за подбор на съдебни заседатели за Окръжен съд Стара Загора с мандат 2023 – 2027 година.

Общински съвет освободи частично от заплащане на местни такси ползвателите на общински терени за разполагане на маси законсумация. Мярката ще важи 6 месеца, считано от 1 юли 2022 г. Целта е намаляване на въздействието на отрицателните икономически ефекти върху местната стопанска активност в сферата на туризма в общината.