Атрактивен, практичен и запомнящ се форум проведе ДИПКУ Стара Загора

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийския университет (ДИПКУ)  в Стара Загора проведе при отлична организация XXII Международен педагогически форум на тема „Човешките ценности и виртуалните предизвикателства в образованието”, в който участваха 380 учители от цялата страна.

Събитието бе открито от проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ, която като математик се позова на вдъхновяващата и мотивираща символика на числото 22 – номерът на форума и годината от хилядолетието ни. Мария Гайдарова – зам.-министър на образованието и науката и проф. д-р Мирослав Карабалиев, зам.-ректор по научната и международна дейност на Тракийския университет приветстваха участниците и гостите.

Красивото изпълнение на дамския камерен хор „Библиофония“ омая публиката, която припяваше в ритъма на песента „Зия хамба“, изпълнена на езика на племето Зулу и дълго аплодира българската народна песен „Ишу, бяла Недо“, в аранжимент и обработка на доц. д-р Дончо Донев.

Изключително атрактивен и провокативен беше първият пленарен доклад, изнесен от д-р Пеги Пелонес от Гърция, президент на общността на американските училища в Атина. Тя демонстрира с близо 25 доброволци, които покани на сцената, емоционалните етапи, през които преминава възпитанието на децата с ограниченията на семейството, училището и обществото, както и страховете и колебанията, съпровождащи решенията за промени – от вътрешната нагласа на индивида, до големите социални трансформации. „Разкажи ми синя приказка“, „От местопрестъплението – София“, „От зрънцето до хляба“ – това бяха само част от темите на наградените учители от страната в различните степени на обучение, прилагащи методики и техники STEM на обявения от ДИПКУ конкурс. Това беше и кръглата маса, събрала най-много участници. Семинарът „Личностно развитие и психично благополучие в триадата Учител – Ученик – Тяло“, воден от д-р Небойша Яничевич, психотерапевт от Австрия прикова вниманието на участниците и подсказа идеи за решаване на проблеми, свързани с насилието в училище.

Участниците в мащабното събитие и гостите от Австрия, Гърция, Италия, Малта, Румъния, САЩ и Северна Македония се включиха в ритъм-терапията, проведена от ас. Борислава Петрова от ДИПКУ, както и в работилницата, посветена на българския фолклор, водена от доц. д-р Дончо Донев от ДИПКУ и доц. д-р Галя Петрова Киркова от АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“ в Пловдив.

Най-оживена беше дискусията за качеството на квалификацията на учителите и проблемите с финансирането на Департаментите към университетите. Девет от тях са сред учредителите на Българската Асоциация на департаментите за квалификация на педагогическите специалисти с председател проф. Галин Цоков от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. По време на форума бе избран Управителен съвет и подготвени конкретни предложения към Министерството на образованието и науката.

Стоянка ПАСТЪРМОВА