Кметът Живко Тодоров: Спокойствието на хората е наш приоритет – искаме прозрачна процедура и експертно мнение за трайно решение на проблема с отпадъците

В дневния ред на редовното заседание на Общински съвет Стара Загора няма да бъде включена точката за даване на съгласие за стартиране на процедури по оценка на въздействието върху околната среда и изключване на терените от обхвата на Комплексно разрешително № 515-НО/2015 г. за експлоатация на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ във връзка с намерение за изграждане на нова инсталация за третиране на отпадъци.

За да се избегнат спекулации и създаване на притеснение у хората по темата с изграждането на нова инсталация – предложението няма да бъде разгледано на предстоящата сесия на Общинския съвет в четвъртък. Това стана ясно по време на извънредна пресконференция на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров и председателя на Общинския съвет Мария Динева.

Внесеното към момента за разглеждане в местния парламент намерение – по никакъв начин не ангажира Общината, както и не стартира изграждането на съоръжението, което е описано в инвестиционното намерение“, категоричен бе кметът на Стара Загора. „Предложението е свързано единствено с решение на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора за даване на съгласие кметът да стартира процедура за оценка и изваждане на терените на евентуална бъдеща инсталация от комплексното разрешително на Регионалния център“, уточни Тодоров.

Предстои да бъде изпратено писмо до Министерството на околната среда и водите, с което да бъдат уведомени за намерението на инвеститора. „Ще потърсим среща и становище за предлаганата технология, за да разберем на експертно ниво дали може да се гарантира безопасността и здравето на хората. Искаме 100% гаранция, че проблем за екологията няма да има. Ще предприемем действия чак след като бъдат уведомени всички страни в детайли“, каза още градоначалникът. Той допълни, че ще държи на мнението и експертността на ресорното министерство.

От пресконференцията стана ясно, че специалистите от Община Стара Загора, които са ангажирани с темата, са наясно, че изискването на експертна оценка (т.нар. ОВОС) е възможна при стартиране на процедура. Председателят Мария Динева също подчерта, че създалото се напрежение е довело до изтегляне на точката, въпреки че само по себе си решение на ОбС не би довело до стартиране на изграждане на инсталация.

Целта е да намерим решение на проблема заедно, защото той ще стои занапред. Искаме диалог и намиране на най-добрия вариант. Държавата трябва да има активна политика по тази тема. Тук вече не говорим само за конкретното намерение, което е входирано в Общината, тук става дума за казус, нуждаещ се от адекватна реакция“, каза още Живко Тодоров.

Той призова за намеса на държавно ниво и работа в посока да се търси вариант за финансиране изграждането на общински инсталации. „Една такава инвестиция е от порядъка на десетки милиони, няма община, която сама да се справи с бюджета си. Това би довело до повишаване на данъци и финансово натоварване на хората“, допълни той. Тодоров заяви, че ще продължава да се търси прозрачен диалог между хора и институции – „всяка една стъпка в тази посока ще бъде видима. Нищо не е и няма да бъде на всяка цена“, завърши той.

Красимира Кънева