642 – кандидат-студенти се явиха на редовен изпит по биология в Тракийски университет

Все повече стават кандидат-студентите, които избират изпита по биология като вход за специалностите „Медицина”, „Ветеринарна медицина”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Рехабилитатор”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт“, „Медицински козметик“, „Ортопедичен техник“, „Медицински оптик“, „Зооинженерство”, „Агрономство (Полевъдство)”, „Агрономство (Етерично-маслени култури)”, „Екология и опазване на околната среда”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно инженерство” в Тракийския университет. Изпитът е основен и показва сериозната подготовка на младежите.

Днес, 28 юни 2022 г., 642-ма кандидати се явиха онлайн в три часови пояса. В 08:00 часа кандидат-студент от Казанлък изтегли вариант номер две. В 11:30 часа вариант четири бе избран от младеж от Пловдив, а в 15:00 часа вариант номер пет изтегли кандидат-студент от гр. София.

Тегленето на изпитните варианти се извърши в присъствието на зам.-ректорите – доцент Нели Грозева и професор Мирослав Карабалиев, професор Татяна Влайкова – председател на изпитната комисия по биология и пред членовете на техническата комисия за провеждане на кандидатстудентските изпити.

За най-многочисления изпит на Тракийския университет са включени 60 квестори и експерти от учебния отдел, както и от центъра по информационно и компютърно осигуряване на кандидатстудентската кампания. Всички те пожелават успех и очакват най-подготвените да прекрачат през есента прага на университета на бъдещето – Тракийския.

На предстоящия изпит по химия, който ще се проведе на 29 юни 2022 г. в електронна среда, участието си са заявили 514 кандидат-студенти от цялата страна. В следващите дни ще се проведат изпитите по Обща езикова култура – на 30 юни, тест по биология – на 01 юли, тестове по математика, география и общотехническа подготовка – на 04 юли 2022. Приемът на кандидат-студентски документи продължава до 5 юли, за тези, които няма да полагат кандидат-студентски изпити, а ще използват оценките си от държавните зрелостни изпити в дипломите за средно образование.

Доц. Нели Грозева

зам.ректор по учебна дейност в Тракийски университет