По следите на дивите животни и птици

На 26 юни 2022 г. се проведе практическо занимание – поход -експедиция по маршрут: Мъглиж – м.Барите, Онгъла, Водопад „Скока”, Селце.

От април до края на юли тази година Сдружение с нестопанска цел „Бага-Тур” реализира проекта „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение”. Краен продукт ще бъде презентационен филм, разпространяван по интернет, училища и използван в други обучителни събития, за да се получи възможно най-широко разпространение и популярност на проекта. Участници в проекта са млади хора на възраст между 15 и 29 години – от Стара Загора, София, Велико Търново и от цялата страна – членове и доброволци на школа „Бага-Тур”.  Практическите изследователски дейности ще се провеждат в района на Мъглиж, в Средна Стара планина, Национален парк „Централен Балкан”, парка за мечки в Белица и на др.места. Вече бяха проведени два интересни семинара по проекта.

Проект „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение” на СНЦ ”Бага Тур” е финансиран  от Националната програма за младежта /2021-2025 г./ на Министерството на младежта и спорта, тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“ по договор 25-00-10/30.03.2022г.

Екип на Долап.бг