Алумни клуб събра 3600 лв. от дарения

Както първи Dolap.bg Ви информира, уважаеми читатели, на 11 юни 2022 г. в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ Стара Загора се учреди първият за града и региона Алумни клуб.

„Въпреки много лошото време дойдоха много хора и си прекарахме изключително добре, сподели директорът на гимназията Теодора Николова. – Присъстваха над 200 души. Сред нас беше първият директор на гимназията обичаният и уважаван Кънчо Матев. За изминалите 56 години гимназията са завършили над 9000 души. Без преувеличение, всеки от тях завинаги носи много специалния дух на училището“.

Алумните са бивши възпитаници на гимназията. Главните инициатори и организатори са от випуск 2006/2007 г., но се оказаха изключително упорити. Пръв сред равните е Данаил Маринов, на когото е идеята и голяма част от организационната дейност.

Имаше хора, които специално бяха дошли за събитието. Детелина Алдрин (фамилията е по съпруга й), която е от първия випуск на гимназията, живее във Вашингтон. Прелетяла е специално за случая и за среща с нейния клас предната вечер. Тя предлага помощ на всички роменролановци, които искат да следват в Америка.

Присъстващите имаха виждане какво трябва да се случи и го постигнаха в много голяма степен.

Идеята е алумните да помагат в няколко посоки на настоящите възпитаници на училището.

Първото решение е да се учреди стипендия за един много успял ученик през учебната година. Целта е да се подпомогне по някакъв начин обучението му. Средствата се набират благотворително от членовете на клуба и от дарители.

Условията за получаване на стипендията е, кандидатите да напишат мотивационно писмо, автобиография и портфолио за успеха, извършените дейности и намеренията . Ако има повече от един заслужил за стипендията, ще се събере Управителният съвет , който ще прецени кой ще получи наградата.

Другото направление е да се учредят менторски програми за учениците, които не са добре ориентирани – каква бъдеща професия да изберат; За такива, които вече са избрали някаква професия, но имат нужда да им се разкаже от първо лице единствено число на успял човек, бивш възпитаник на гимназията -някои основни съвети, да го обучи за нещо, което ще му бъде от полза и т.н.

„Първите ментори вече се включиха в работа, сподели Теодора Николова. -През миналия вторник се състоя среща с единадесетокласници, които останаха изключително удовлетворени. Най-мотивираните и желаещите ще продължат обучение под формата на курс, който ще започне пълноценна работа в началото на новата учебна година“.

Третото направление е подпомагане облагородяването на сградния фонд и двора. За вътрешните потреби ще сигнализират преподавателите. Връзката с алумните ще бъде директорът. На ръководно ниво предложенията ще се обсъждат в Алумни клуба и ще се взема решение накъде да се насочват средствата.

Идеята за обединение и перманентно поддържане на контакти на роменролановци, не е за първи път. Преди години е изградена Асоциация на завършилите „Ромен Ролан“. Тя има и група във Фейсбук и е много по-многобройна от Алумни . Досега обаче не беше намерена връзката с училищното ръководство и не бяха презентирани идеите до този момент. Докато Алумни клубът започна да действа веднага. Вече са събрани 3600 лв. с идеята да се събират средства и през лятото и в началото на новата учебна година да се връчи първата стипендия на най-изявен ученик.

Росица Ранчева

Снимки Мариана Митева