„Кажи сирене! Балканско сирене!“

За първи път със свой щанд Тракийският университет участва във „Фестивала на сиренето“, който се проведе в гр. Раковски, област Пловдив. Фестивалът се осъществява в рамките на международен проект „Кажи сирене! Балканско сирене.“ Университетът представи сирене и кашкавал собствено производство със запазена марка, които се произвеждат в Академичния технологичен комплекс.

Младите хора на общината се запознаха с големите възможности за обучение в Тракийския университет. За тях беше приятна новина да разберат за най-новите специалности – Информационни технологии и софтуерно инженерство, които могат да изучават в Стопанския факултет в Стара Загора или във факултет „Техника и технологии“ в Ямбол, както и факта, че ще им преподават и няколко световно известни професори от Канада.

Снимки: Светослава Терзиева, Аграрен факултет