Международна научна конференция търси подходи за нормалност на здравните и обществени системи при пандемични вълни

От 22 до 24 юни 2022 г. на Старозагорските минерални бани се провежда Международна научна конференция на тема „Мултидисциплинарен подход за осигуряване на нормалното функциониране на здравните и обществените системи при пандемични вълни“.Форумът е организиран от Тракийския университет в Стара Загора и неговия Медицински колеж със съдействието на  Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски“, Министерството на образованието и науката и Асоциацията на младите учени.

В конференцията с доклади и постери участват, освен организаторите,  СУ „Св. Климент Охридски“,  УНСС, Великотърновският университет „Св.св. Кирил и Методий“, Медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Плевен, Медицинският институт на МВР – София, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Югозападният университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, Университетът по телекомуникации и пощи в София, Институтите по физикохимия и микробиология при БАН, Университетът в гр. Йоанина, Гърция и др.

„Международната научна конференция е изключително актуална за времето, в което живеем, каза при откриването й ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков.- Тя е организирана от Медицински колеж на Тракийски университет и Асоциацията на младите учени. Тя ще разглежда различните аспекти от последиците на Ковид-19 пандемията- не само медицински, а социално икономически, политически и пр., които засегнаха живота на цялата планета.

Ние се гордеем, че Тракийски университет е домакин и главен организатор. Поради голямото й значение, аз считам че тя трябва да се провежда ежегодно, за което предлагаме отново домакинство“.

Доц. д-р Добри Ярков каза, че конференцията е впечатляваща по мащабите си. Ще бъдат изслушани 50 доклада с над 90 участника от 15 институции от България и чужбина. Поради важността на темите, резултатите от събитието ще се огласят не само в България, но и в Европа и в света.

Първата пленарна секция откри проф. д-р Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с доклад на тема„Cоvid-19 и либералната демокрация – кое от тях си отива?“

„ Това, което правим с нашия проект, който е финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ с десетина участника – половината от български институции, другите от чуждестранни университети е насочен не толкова какво се е случило, а какви са измеренията от това, което се случи върху обществените нагласи, политическите модели, върху начина по който съдилищата и парламентите реагираха и т.н. – каза проф. Вълчев.- Нашето разбиране е, че кризата свързана с Ковид 19 за нас е интересна че като че ли е предвестник на развитие на либерално-демократичните модели в условията на постоянна извънредност. Като че ли на правителствата, не само у нас, им харесва да работят в условия на извънредност, а не по нормалния начин. Нещо, което постоянно ни притиска, като се базира върху страховете на хората. По темата работим със социолози, психолози и с екип юристи“.

Според проф. Вълчев в началото на Ковид кризата през март 2020 година в България правителството се е придържало към конституционната разпоредба, свързана с обявяване на военно или друго извънредно положение, което се прави от парламента. „След това беше казано, че е извънредна епидемиологична обстановка и, вместо Народното събрание, решения вземаше Министерски съвет, а в крайна сметка министърът на здравеопазването можеше да променя мерките, засягащи правата на огромен брой хора.  Това поставя под риск либералната демокрация“.

Вторият доклад в тази сесия беше „Биополимери съдържащи функционални платформи за in vitro насочен пренос в комбинирано освобождаване на терапевтични компоненти при лечение на коронавирусна инфекция“ изнесена от доц. д-р Виктория Милкова и др. от Института по Физикохимия при БАН.

Близо 50 доклада и съобщения се изнесоха в научните секции „Потенциал за съживяване на икономиката и предприемачеството“, „Политически решения, правна регулация и гражданско общество в условия на пандемия“, „Възможности и преодоляване на предизвикателствата в здравеопазването в условия на пандемия“.

На 24 юни 2022 г. от 9:00 до 11:00 ч. конференцията продължава с дискусия и обобщаване на резултатите.

Росица Ранчева