Язовирите на България – любопитно

България е единствената държава в света, която до 1980 година сама изгражда със собствени сили, средства, и по свои проекти със собствена работна сила, всичките си язовири и ВЕЦ-ове и е на трето място в света след САЩ и Япония по брой на изградени язовирни стени. Невероятно, но факт!
В България има около 3 000 язовира, които в различна степен регулират притока и които трябва да се инспектират всяка година. Това означава, че на ден ще трябва да се проверяват по 10 язовира. Общият им полезен обем е около 6,8 млрд. м3.
От тях 48 броя по-големи и значими язовири имат общ полезен обем 5628 млн. м3 или 82,8% от общия полезен обем на всички язовири. Оценката, че водата в България е малко, води до стратегическото решение в периода 1950 – 1985 година в страната да бъдат построени 216 големи и над 2000 малки язовира. Тяхната вода се ползва за поливане, водоснабдяване и производство на електроенергия.95 броя или 44% от всички големи язовири у нас са построени през 60-те години на миналия век. В предходните 2 десетилетия са изградени 23бр., от 1970 г. до 1989 г. – 87бр. След 1990 г. са довършени 11 големи язовира, сочи още статистиката. На 4 от всички стената е висока над 100 м. Лидер по този показател е стената на яз. „Въча” със 145 м. Техн. параметри: 116м дебелина в основата, 145м височина, 1 000 000 куб.м бетон. Трябва да издържа повече от 200 000 000 кубика вода и на всичките степени по скалата на Рихтер. С най-голям обем е яз. „Искър” (673 млн. куб. м). ПАВЕЦ „Чаира“ и каскадата „Белмекен – Сестримо – Чаира“, за които в последните дни се говори във връзка с решаването на водната криза в Перник, нямат аналог в цяла днешна Европа, и почти в целия свят. Това съоръжение е несравнимо с днешната ни икономика и налични ресурси. От централата през трикилометрова безнапорна деривация водата достига до дневния изравнител на ВЕЦ Момина клисура, и след централата, преминавайки по 70-километров тунел, достигат до язовир „Пясъчник“, чрез които се подпомага напояването на горнотракийското поле.“ 70 километра тунел през планината, построен през 1974 година на надморска височина от 1900 метра само от български проектанти, строители и инженери!
Само с български инженерен и строителен състав и сила са построени 3 язовира, 2 дневни изравнителя, 4 електроцентрали, обвързани помежду си чрез сложна мрежа от напорни тунели и тръбопроводи, каптажи и канали. За едва 8 години време, при тогавашната техника и средства за строителство във високо-планински условия! До 1966 година са завършени или са в строеж 35 язовира с общ обем 5.147 милиарда кубични метра (или 5.147 кубични километра)
До 1963 година в България са били построени около 2000 микроязовира, а напояваната от тях площ достига един милион декара. Изградените общо 216 язовира се класифицират според изискванията на МКГЯ като големи язовири, и над 2000 малки язовири. Най-големият от тях по обем е „Искър“. Водохранилището на столицата София събира около 675 млн. куб. м вода. Разположен е между София и Самоков, на река Искър. Дълъг е 20 км, а в най-широката си част е 5 км. Строителните работи по него започват през 1949 г. и са завършени през далечната 1954 година. В края на 60-те на ХХ век.
Атанас Вранчев

„РОДОЛЮБИЕ“