Проект „Европейска нощ на учените К-Трио 2022-2023 изпълнява ДИПКУ

Проект „Европейска нощ на учените К-Трио 2022-23“ (101061564 — K-TRIO) изпълнява Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет Стара Загора. Той е финансиран по програма Хоризонт Европа на Европейската комисия и е с продължителност от 22 месеца.

Проектът се изпълнява от консорциум от 11 партньора: Софийски университет „Св. Климент Охридски „; Сдружение „Форум наука“; Тракийски университет (ТрУ); Русенски университет „Ангел Кънчев“; Университет „Проф. д-р Асен Златаров“; Център по растителна системна биология и биотехнология; Институт по математика и информатика към БАН; Клуб „Млад учен“; Регионален исторически музей, София; Единен център за иновации на Българската академия на науките; Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив.

Европейска нощ на учените е инициатива, която е с дългогодишна история и традиции за Тракийски университет. Освен с реализирането на предварителни събития и организация и реализация на Европейска нощ на учените 2022-2023, този проект има разширен обхват, включвайки дейности през цялата година, с които да се насърчава интереса на младите хора (ученици, студенти, учени) и педагози към STEAM и изследователска кариера, подхранване на нова култура на творчество, научно любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда, както и повишаване на обществената готовност да се ангажира с гражданската наука, Отворена наука и Отворени иновации дейности. Реализирането на предварителни събития и организация и реализация на Европейска нощ на учените 2022-2023.

С любезното съдействие на зам. ректора по учебната дейност на ТрУ, доц. д-р Нели Грозева и доц. д-р Ваня Стойкова на територията на гр. Стара Загора проектът стартира с организирани посещения на докторанти и доктори от Тракийски университет в училища от града.

На 07.06.2022 г. ас. д-р Светослава Терзиева (Аграрен факултет, Тракийски университет), пост докторант д-р Мария Желязкова(АФ) и докторант Ваня Бонева посетиха ППМГ „ Гео Милев“. Те представиха своя път от училище до университета и запознаха ученици от 10 клас с „Какво е да си учен“ в областта на ботаниката и генетиката. На 09.06 се проведе второто посещение, този път с група ученици от 5-ти клас в XIII ОУ „Паисий Хилендарски“. Презентациите на младите учени заплениха будните участници и бяха последвани от интересни и жизнерадостни дискусии. В началото на м. септември, 2022 г. ще бъде организирано посещение – отворени врати на лабораториите в АФ при Тракийски университет.

Представянето на професия млад учен продължи на 16.06, когато ас. Мария Желязкова (ДИПКУ, Тракийски университет) и гл. ас. д-р Михаил Кожухаров (ДИПКУ) посетиха група от деца 1-4-ти клас в Образователен и туристически център “Кукуряк“. Децата се запознаха с новите технологии и начините, чрез които те могат да бъдат полезни в образованието.

На 20.06, докторант по информационни технологии Андриан Минчев (Факултет по техника и технологии, ТрУ) ще се срещне с ученици от ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ Стара Загора.

На 26.06, 2022 г. в Албена, в рамките на XXII Педагогически форум, организиран от ДИПКУ, ТрУ ще се проведе Кръгла маса – „Креативни подходи в образованието и квалификацията (добри практики STE(A)M)“.

Обявиха се и традиционните за проект К-Трио конкурси. Тази година темата е една – „Умен град“. Участниците могат да избират между трите категории: рисунка, текст, приложение. За радост на участниците, конкурсите са без възрастови ограничения. Повече информация, може да намерите на сайта на ДИПКУ, ТрУ. https://www.dipku-sz.net/A/B/Konkursi-Nosht-na-uchenite-2022/?cMenuId=5

В началото на септември месец, за учители от цялата страна ще бъдат проведени отворени врати на STEM Център в ДИПКУ, Тракийски университет.

Вера Тодорова,

асистент по педагогическа и възрастова психология

ДИПКУ, Тракийски Университет