Първите кандидатстудентски изпити за Тракийски университет започнаха

На 12. 06. 2022 г. се проведоха първите приемни изпити за кандидат-студенти за англоезично обучение в специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“ на Тракийски университет. На изпита се явиха 35 кандидат-студенти от 10 различни държави – Великобритания, Ирландия, Гърция, Франция, Швеция, Италия, Кипър, Нигерия, Пакистан и България. Все повече български граждани израснали извън пределите на страната ни желаят да се обучават в Тракийски университет на английски език. По-голям бе интересът към специалност „Медицина“ от страна на чуждестранните кандидат-студенти и 25 от тях провериха знанията си по Биология и Химия на организираните онлайн изпити, а 10 бяха желаещите да се обучават в специалността „Ветеринарна медицина“. Според предварителните данни, преди окончателната оценка на комисията 6 от кандидат-студентите са показали отлични резултати по Биология и 7 – по Химия. Следващите кандидат-студентски изпити за желаещите да се обучават на английски език в Тракийски университет са на 23 и 24 юли 2022 г.