Педагогическият факултет на Тракийския университет отбеляза своята 20-годишнина

На 10.06.2022 г. Педагогическият факултет на Тракийския университет отбеляза своя 20-годишнина.По време на тържествена част проф. д-р Таня Борисова – настоящ декан на Педагогическия факултет, направи ретроспекция за създаването на факултета като отдаде заслуженото на всеки от деканите, управлявали Педагогическия факултет през този период: проф. д-р Христо Макаков, доц. д-р Красимира Мутафчиева, проф. д-р Петър Петров.
Сред официалните гости на празника присъстваха ректорът на Тракийски университет и ректорското ръководство, председателят на общото събрание – доц. д-р Димитър Петков, бивши и настоящи преподаватели на Педагогическия факултет на Тракийския университет. В развлекателната програма на събитието взеха участие и много самодейни групи и състави към базовите училища и детски градини в Стара Загора.
Педагогическият факултет към Тракийски университет е създаден с Постановление на Министерския съвет от 03.07.2002 година. Той е наследник на най-добрите педагогически традиции на страната и града, водещи началото си от Българското възраждане, по време на което Стара Загора е наречена по-късно от българския историк, педагог, писател и обществен деятел Димитър Страшимиров “Оксфорд в Южна България”.
През миналата година образователното дело в Стара Загора навърши 180 години от основаването на първото взаимно новобългарско светско училище, което се е помещавало в сградата на килийното училище към църквата „Свети Никола” и е носило нейното име. Постепенно Светиниколското училище се утвърждава като водещо в града и региона.
Началото на педагогическото образование в Стара Загора се свързва с името Анастасия Тошева. През пролетта на 1857 година тя се завръща се в Стара Загора и през септември открива училище за момичета към църквата „Свети Димитър“. През 1863 г. открива девическо училище в Стара Загора и привлича още жени-учителки. През 1881 г. – по препоръка на Йоаким Груев поема управлението на новооткритата Девическа гимназия в Стара Загора. За десет години, до 1892 година, когато я изпращат в пенсия, Анастасия Тошева превръща гимназията в една от най-добрите в нова България. Авторитетът му на най-добре уредено девическо училище привлича ученички от далечни места. То подготвя процентно най-много учителски кадри за девическите училища в България.
Понастоящем в Педагогическия факултет се предлагат 8 специалности за ОКС “”бакалавър” и 5 за ОКС “магистър” и в него се обучават студенти от цяла България.