Ползотворни превантивни събития в селата отчитат от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 Приоритет в дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) е поддържане устойчив диалог с представителите на образователните институции и подпомагане работата по изпълнение на плановете за действие по ранна превенция с учениците от всички училища на територията на община Стара Загора. Във връзка с това – през месеците май и юни в селата Дълбоки, Братя Кунчеви и Калояновец се реализираха работни посещения като затвърдена добра практика и съвместна работа с училищата, кметовете и районните полицейски инспектори. Целта е превенция на престъпността и ограничаване на криминалната активност на ромските деца в селските райони, както и мерки за обхващане и задържане на учениците в образователната система.

Три екипа обществени възпитатели от МКБППМН проведоха дискусии в часа на класа и групови консултации на ученици с рисково поведение в ОУ ,,Иван Мирчев“ с. Дълбоки, ОУ ,,Христо Ботев“ с. Братя Кунчеви и ОУ ,,Отец Паисий“ с. Калояновец. Теми на беседите бяха – „Противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Закон за БППМН“, ,,Престъпления и наказания на непълнолетните“, ,,Образованието – шанс за ромските деца“, „Ранните ромски бракове“, ,,Опасен адреналин – селфи на ръба на живота“. Обхванати са общо 74 ученици от I до VII клас. Осъществени бяха индивидуални и групови консултации с 12 малолетни и 7 непълнолетни лица с проблемно поведение. Набелязани са съвместни действия за обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система и мерки за ограничаване на противообществените прояви през лятото.

През летните месеци и тази година ще се проведе инициативата „Ваканция 2022“, в която Местната комисия предоставя безплатно пакет от 16 разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите в града. Нейното послание е ,,Усмихни се и мечтай, каквото е мотото и на на цялостната им превантивна работа през тази година. „Тази инициатива на МКБППМН и Центъра за превантивна и психолого-консултативна дейност към Община Стара Загора да предлага на децата възможности за полезно и приятно организиране на свободното време чрез лятна превантивна програма „Ваканция”, стана традиция. За тринадесета година ще работим с деца от 8 до 18-годишна възраст, живеещи на територията на общината, пребиваващите през лятото в града и техни родители. Членовете и обществените възпитатели от МКБППМН към Община Стара Загора организират по свои идеи заниманията, с подкрепата на отговорни институции и организации, центрове и клубове, работещи с деца и за деца, доброволци, родители, учители, медии“, казват от Комисията.

Програмата включва фотоизложба, награждаване от конкурс, демонстрации, щафетни игри, здравословна и арг работилнички, интерактивни занимания и образователни игри, викторина и състезание с велосипед, спорт, пикник за деца и родители и много забавления. Дейностите подпомагат успешното справяне с някои от задачите на развитието, които стоят пред подрастващите и чието решаване гарантира тяхната сигурност и безопасност. „Много разнообразни са дейностите и са в синхрон с всичко, което се свързва с думичките,,Усмивка“ и ,,Мечта“, допълват те.

МКБППМН са в партньорство с ОД МВР, Пътна полиция, Старозагорска митрополия, ЦПЛР-КО, БЧК и БМЧК, РЗИ, ПИЦ по зависимости, спортни клубове, ПГМТТ ,,Н. Й. Вапцаров“, СУ ,,Иван Вазов“ и други.